20 de lucruri mai puțin știute despre România – 20 things less known about Romania

22 Oct

1. Rețeaua de transport în comun de suprafață din București este cea de a patra cea mai mare din Europa (și una dinte cele mai dense de pe continent, transportând 2,3 milioane de pasageri pe zi).

RATB

2. Bancnota românească de 10 bani pusă în circulație în 1917 este cea mai mică bancnotă din lume. Dimensiunile acesteia erau de doar de 2,75 x 3.80 cm.

zece-bani

3. Biserica de lemn a Mănăstirii Săpânța-Peri este cea mai înaltă biserică de lemn din lume. Construcția are o înălțime totală de 78 metri, se află pe malul Tisei și fost realizată între anii 1998 și 2003. Turla mănăstirii este vizibilă de la o distanță de cinci kilometri peste Tisa și poate fi admirată de românii din Transcarpația, regiune a Maramureșului istoric rămasă în Ucraina.

Manastirea-Peri

4. Cel mai scump ziar din lume este un ziar românesc. Zimbrulu și Vulturulu, gazetă bisăptămânală politică și literară și primul ziar de orientare unionistă, a apărut pe 3 iulie 1850, la Iași. Un exemplar din 1858, expediat către un destinatar din Galați, a fost achiziționat în anul 2007 de către colecționarul londonez Joseph Hackmey pentru suma de 1.115.000 USD (830.000 euro). Valoarea ridicată a exemplarului este dată și de faptul că acesta are aplicate pe prima pagina opt timbre din cea de a doua emisiune Cap de bour (unele dintre cele mai valoroase timbre din lume).

Zimbrulu-si-Vulturulu

5. Există o religie născută pe teritoriul României și care este astăzi este răspândită în Statele Unite ale Americii, Scoția, Țările de Jos și Ungaria. Este vorba despre credința unitariană, care a apărut în Transilvania la mijlocul secolului al XVI-lea.

Biserică unitariană din San Jose, SUA

6. Canalul Dunăre-Marea Neagră este pe locul trei în lume în topul celor mai lungi căi de navigație create de mâna omului (după Canalul Suez și Canalul Panama). Pentru construcția sa au fost excavați 294 milioane m3 la canalul principal și alte 87 milioane m3 la ramura nordică, Poarta Albă-Midia Năvodari (mai mult cu 25 milioane decât la Canalul Suez și cu 140 milioane decât la Canalul Panama). Construirea canalului a necesitat o investiție de circa 2 miliarde de dolari, ceea ce presupune o durată de recuperare a investiției de peste 600 de ani…

Dunare-Marea-Neagra

7. Strada Sforii din Brașov este cea de a treia cea mai îngustă stradă a Europei (după Spreuerhofstraße din Germanania și Parliament Street din England Anglia). Strada are 83 de metri lungime, iar lățimea ei este cuprinsă între 1,11 și 1,35 m.

Strada-Sforii

8. Soprana Alma Gluck, una din cele mai faimoase artiste licrice ale lumii și prima cântăreață de operă care a reușit să vândă 1 milion de înregistrări, s-a născut La Iași, pe 11 mai 1884.

Alma-Gluck

9. Și, tot în 1884, Timișoara devenea primul oraș din Europa continentală cu străzile iluminate electric.

Timisoara

10. Cele mai vechi fosile de homo sapiens din Europa au fost descoperite în sud-vestul României, în Peștera cu Oase. Fosilele, provenind de la trei indivizi (numiți de cercetători “Oase 1”, “Oase 2” și “Oase 3”), au fost datate la o vechime de 35.000 de ani, sau 40.500 folosind date calibrate.

Pestera-cu-Oase

11. Cea mai înaltă sculptură din Europa este chipul lui Decebal sculptat într-o stâncă de la Cazanele Dunării. Basorelieful are 55 m înălțime și o lățime de 25 m. Alte dimensiuni: lungimea ochilor: 4,3 metri; lungimea nasului: 7 metri; lățimea nasului: 4 metri.

Decebal

12. Palatul Parlamentului este cea mai mare clădire administrativă pentru uz civil ca suprafață din lume, cea mai scumpă clădire administrativă din lume și cea mai grea clădire din lume. Cu o suprafață desfășurată de 330.000 m², se află pe locul 2 în lume la capitolul “Clădiri Administrative” (după clădirea Pentagonului), iar din punct de vedere al volumului, cu cei 2.550.000 m³ ai săi, pe locul 3 în lume, după clădirea de asamblare a rachetelor spațiale de la Cape Canaveral din Florida și după piramida lui Quetzalcoatl din Mexic.

Palatul-Parlamentului

13. Muzeul Astra din Sibiu este al doilea cel mai mare muzeu în aer liber din Europa. Se întinde pe o suprafață de 96 hectare, din care expoziția propriu-zisă ocupă 42 de hectare.

Muzeul-Astra

14. Cea mai lungă poezie de dragoste din lume este Luceafărul, de Mihai Eminescu. Un record “oficializat” în februarie 2009.

15. Cel mai vârstnic atlet din lume care a câștigat o probă de maraton este românca Constantina Diţă. Aceasta a câștigat proba în 2008, la Jocurile Olimpice de vară de la Beijing, la vârsta de 38 de ani.

Constantina-Dita

16. Pilotul de curse cu cea mai îndelungată carieră este românul Laurențiu Moldovan: 39 de ani și 364 de zile.

Laurentiu-Moldovan

17, Amfetaminele au fost descoperite și sintetizate pentru prima dată în lume de către românul Lazăr Edeleanu. Tot Lazăr Edeleanu este și inventatorul metodei moderne de rafinare a petrolului.

Edeleanu

18. Cea mai veche inscripție din lume pare a fi cea descoperită de arheologi pe șantierul autostrăzii Sibiu-Orăștie pe 31 octombrie 2012. Aceasta ar putea dovedi existența scrisului încă din neoliticul timpuriu (cca. 6600 – 5500 î.Hr.).

19. Cea mai veche vopsea cunoscută în istoria lumii a fost descoperită tot pe șantierul autostrăzii Sibiu-Orăștie.

20. Statuia Cristos Mântuitorul (Cristo Redentor) din Rio de Janeiro, Brazilia – statuie considerată una dintre minunile lumii moderne – are chipul sculptat de un românul Gheorghe Leonida.

 

Comentarii:

Ar mai fi ceva.. insulina a fost descoperita de Nicolae Paulescu

Romanii sunt in proportie de peste 90% proprietari pe casele in care locuiesc – http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FList_of_countries_by_home_ownership_rate&h=yAQGxCDh-.

in jurul locuintei mele au disparut un magazin de haine si unul alimentar in favoarea unor “cazinouri”…

problema este ca lucrurile bune nu sunt deloc predate in scoli ceea ce duce la ignorarea lor de catre populatie si la venerarea Occidentului care are succes pe spinarea unor tari ca a noastra. Astfel de lucruri bune ar trebui sa fie aratate populatiei pentru a realiza ca nu suntem o natie de handicapati, gravide, prosti sau needucati. Ci o natie care a luptat pentru a supravietui si a rezistat unor vremuri grele.

Suez are 193 km, Panama 82, Dunare – M Neagra 64, dar Canalul Kiel are 98 km, Volga – Don 101

Bucurestiul nu are un sistem de transport subteran la nivelul celorlalte mari orase europene, ceea ce ar degreva mult transportul teran. Pai cred ca suntem singura capitala fara metrou sau tren de viteza direct de la aeroport de exemplu. Daca am avea mai multe rute de metrou, ca in alte parti, am avea mai putin nevoie de autobuze.

 

==

1. The surface transport network in Bucharest is the fourth largest in Europe (and one of the densest on the continent, carrying 2.3 million passengers a day).

 

2. The Romanian money banknote put into circulation in 1917 is the smallest banknote in the world. Its dimensions were only 2.75 x 3.80 cm.

 

3. Wooden church of Sapanta-Peri Monastery is the highest wooden church in the world. The construction has a total height of 78 meters, it is located on the bank of Tisa and was built between 1998 and 2003. The monastery’s turret is visible from a distance of five kilometers above Tisa and can be admired by the Romanians from Transcarpathia, the region of the remaining historic Maramures In Ukraine.

 

4. The most expensive newspaper in the world is a Romanian newspaper. Zimbrulu and Vulturulu, a bi-weekly political and literary gazette and the first unionist orientation newspaper, appeared on July 3, 1850, in Iasi. A copy of 1858, shipped to a recipient in Galati, was acquired in 2007 by London collector Joseph Hackmey for $ 1,115,000 (€ 830,000). The high value of the copy is also given by the fact that it has eight stamps on the first page of the second Cap Bour (some of the most valuable stamps in the world).

 

5. There is a religion born on the territory of Romania and which is today spread in the United States of America, Scotland, the Netherlands and Hungary. It is the unitarian faith that emerged in Transylvania in the middle of the sixteenth century.

 

Unitarian Church in San Jose, USA
6. The Danube-Black Sea Canal ranks third in the world in the top of the longest man-made navigation Canals (after the Suez Canal and the Panama Canal). For its construction, 294 million m3 were excavated in the main canal and another 87 million m3 in the northern branch of Poarta Albă-Midia Năvodari (more than 25 million in the Suez Canal and 140 million in the Panama Canal). The construction of the channel required an investment of about 2 billion dollars, which implies a duration of recovery of the investment for more than 600 years …

 

7. Street Sforii in Brasov is the third narrowest street in Europe (after Spreuerhofstraße in Germany and Parliament Street in England England). The street is 83 meters long and its width is between 1.11 and 1.35 meters.

 

8. Soprano Alma Gluck, one of the world’s most famous lyric artists and the first opera singer to sell 1 million records, was born in Iasi on May 11, 1884.

 

9. And, in 1884, Timisoara became the first city in continental Europe with electrified streets.

 

10. The earliest fossils of homo sapiens in Europe were discovered in southwest Romania, in the Bones’ Cave. The fossils, coming from three individuals (named Oase 1, Oase 2 and Oase 3), were dated 35,000 years ago, or 40,500 using calibrated data.

 

11. The highest sculpture in Europe is the image of Decebal sculpted in a rock from the Danube Boilers. The bas-relief is 55 m tall and 25 m wide. Other dimensions: eye length: 4.3 m; Nose length: 7 meters; Nose width: 4 meters.

 

12. The Palace of Parliament is the world’s largest administrative building for civil use, the most expensive administrative building in the world and the heaviest building in the world. With an area of ​​330,000 m², it is ranked No. 2 in the world as “Administrative Buildings” (after the Pentagon building), and in terms of volume, with its 2,550,000 m³, 3rd place in the world, After the spacecraft rocket assembly at Cape Canaveral in Florida and the pyramid of Quetzalcoatl in Mexico.

 

13. The Astra Museum in Sibiu is the second largest open-air museum in Europe. It stretches over an area of ​​96 hectares, of which the actual exhibition occupies 42 hectares.

 

14. The longest poetry of love in the world is Luceafarul, by Mihai Eminescu. A “official” record in February 2009.

 

15. The oldest athlete in the world who won a marathon is Romanian Constantina Dita. She won the 2008 test at the Beijing Summer Olympics at the age of 38.

 

16. The longest-lasting racing driver is Romanian Laurenţiu Moldovan: 39 years and 364 days.

 

17. amphetamines were discovered and synthesized for the first time in the world by Romanian Lazar Edeleanu. Lazăr Edeleanu is also the inventor of the modern oil refining method.

18. The oldest inscription in the world seems to be the one discovered by archaeologists on the Sibiu-Orastie motorway yard on October 31, 2012. This could prove the existence of writing from the early Neolithic (about 6600-5,500 BC).

19. The oldest known paint in world history was also discovered on the site of the Sibiu-Orastie motorway.

20. The statue of Christ the Savior (Cristo Redentor) of Rio de Janeiro, Brazil – a statue considered one of the wonders of the modern world – has the face carved by a Romanian, Gheorghe Leonida.

by Google Translate

19. The oldest known paint in world history was also discovered on the Sibiu-Or highway

 

==

Interesant:

Civilizatiile de pe valea Dunarii, culminind cu Cucuteni, sunt mai vechi decat cele din Mesopotamia cu mii de ani. Civilizatiile Mesopotamiene fiind mai noi sunt mai evoluate. Istoricii pro istoria Mesopotamia sa aiba in vedere ca pelasgii sunt de pe valea Dunarii si din Carpati, ca hititii si armenii isi au originea in peninsula Balkanica. Mai sunt si alte curiozitati; in limba romana sunt multe cuvinte care sunt indentice cu cele din sanscrita: apa, suta, iubit, unu, doi patru, cinci, etc, vaduva, acasa s.a.m.d. Desenele de pe ceramica de Cucuteni, veche de peste 7000 de ani se pastreaza pe costumele nationale vechi, ale romanilor pe fotele si catrintele din Moldova si estul Transilvaniei, in Bucovina de Nord, in Basarabia, in Ucraina pana la Nipru, rutencele din Galitia, in estul Munteniei, costume mai vechi de descoperirile de la Cucuteni. Occidentalii, cu exceptia germanilor, nu vor sa creada si sa ia in seama aceste descoperiri, ei vor sa fixeze in constiinte ca primii oameni au fost celtii si ca acestia au fost stramosii anglo-saxonilor. Nici evreii nu vor sa creada ca civilizatia sumeriana se trage de la Dunare. Altfel, cum ar mai ramane cu poporul ales. Realitatea este ca atunci cand pe valea Dunarii erau conditii optime de trai, o clima favorabila traiului si se gasea mancare din belsug, prin Mesopotamia conditiile erau grele si nici mancarea nu era la indemana. Mai tarziu, dupa 1-2 milenii conditiile din Mesopotamia si nordul Africii, pe valea Hindului, au devenit bune si au concurat conditiile climatice din din zona Carpato-Pontica si pelasgii mari crescatori de animale ai antichitatii au migrat sub cerintele impuse de transhumanta. Dar, au carat cu ei focul, roata , scrisul, ceramica (ceramica de Cucuteni se intalneste in China, dar mai mai noua cu peste 1000 de ani, dar e la fel ca cea de acasa), confectionarea hainelor etc. Chimisti germani sustin ca aurul bijuteriilor antice sumeriene, troiene, egiptene, sunt de aceeasi compozitie ca aurul din Mtii Apuseni ai Transilvaniei. Istoria trebuie rescrisa dar nu putem face noi romanii primul pas. Asteptam sa se convinga cei ce au scris istoria de pana acum conform cu visele lor de marire. Tot asa cum oamenii nu vor sa creada in teoria evolutionista, asa si cu istoria straveche. O realitate cutremura constiintele: singurul mamifer pe timpul dinozaurilor erau rozatoarele, acestea, sobolanii s-au gasit in burta dinozaurilor. Intre disparitia dinozaurilor si aparitia hominizilor au trecut 40-60 milioane de ani. in aceasta perioada domina rozatoarele si evolutia mamiferelor. Cand s-a facut mai anii trecuti cercetarea genelor, s-a constatat cu stupoare ca omul are aceleasi numar de gene cu sobolanul. Tot asa, cand germanii au studiat genele popoarelor europene au gasit ca zona noastra, populatiile carpato-danubiano-pontice sunt cele mai vechi in Eurasia. Ungurii, mai sa moara de necaz ca nu au gene asiatice ci au gene valahe, doar limba i-a separat de restul valahilor.

fostul sef de cabinet al Papei Ioan-Paul al II-lea, un episcop catolic american, a declarat public, cu subiect si predicat, ca la Vatican se vorbeste o limba latina moderna, care e departe de cea vorbita la Roma si ca nu toti cardinalii vorbesc latina, iar limba romana nu se trage din latina, ci limba latina se trage din limba romana si a multumit Clujenilor si Brasovenilor, Maramuresenilor si celor din Bucegi pentru ca au transmis europenilor o limba suport al tuturor limbilor europene. Conform lingvistilor de la cea mai veche universitate a Europei, universitatea din Upsala, gramatica limbii romane este cea mai veche.

 

este limba romana singura limba nascuta nu facuta a lumii? Pentru ca doar in limba romana cuvantul vorbeste prin sine insasi ( doar la inceput a fost cuvantul este propozitia de temelie ) asadar citim CU VANTUL s-a deplasat sunetul si acest aspect ne explica ca aici omul a botezat la inceputul timpurilor natura prin cuvant .Latinii de care invatam ca au montat coada la cireasa recunosc ca ei au o conventie si nu o limba nascuta CONVENTUM nepotii astora au PAROLA insa doar pentru mine ca roman PAROLA este si cifru spanochii au PALABRA de la palavrele noastre si noua latina creata pe sasiul limbilor limba noastra cea comoara ( care a fost primul EXACT sau EXACTLY? E X ACT adica exactitatea este dumnezeiasca caci X=10 insa vorbim mai tarziu aspectele subtile ale cuvantului ) adica engleza are KEY WORD la care daca atasam L obtinem KEY WORLD sau cum mai zicea cineva acum cateva secunde nimic fara Dzeu .Cautandu-l pe sfantul L il regasim la evrei drept EL sau ELOCHIM insa radacina este tot EL adica pronumele personal la amaratii astia de romani insa se poate citi si E ( este ) L care L il regasim in LEX L E X X=10 .Mergem mai departe si aflam daca vrem ne pasa si mai avem suflet de roman ca doar in limba romana avem 420 de radicali fonetici restul limbilor europene demonstrand maxim 16 si asta dovedeste din nou ca aici este samanta si radacina pomului vietii pe care il vedem in toate culturile lumii .Mai apoi aflam ca singura limba fonetica este romana si doar in limba romana onomatopeele se scriu aud citesc similar ca in natura astfel intelegem ca aici omul a imitat prima data sunetele naturii dezvoltand vorbirea dupa care prin pastorii nostrii am civilizat intreaga lume chiar daca afirmatiile mele nu se adreseaza modestilor si umililor caci modestia este pentru prostii care nu au cu ce se lauda .Mai departe judecand logic nu putem contesta faptul ca verbul inseamna miscare miscarea inseamna viata si viata naste viata si in acest caz atacand primul verb adica verbul a fi ( fi este de fapt phi adica ratia divina si il regasim in cea mai importanta piatra a lumii SFINXUL din bucegi insa acest subiect il vom dezbate daca veti trece al doilea prag al cunoasterii in care SFINXUL te intreaba CINE ESTI ? ) asadar hai sa vedem cum fu .a fi ,fiu ,fiica ,fiinta si daca priviti cu ochii mintii veti constata cum firul vietii se pastreaza aici iar daca intram in cele 107 limbi pe goagal vom constata ca doar limba romana pastreaza radacina cotinua FI in cazul de fata restul limbilor fiind un CONVENTUM .La fel se comporta si majoritatea verbelor si cuvintelor nascute din acestea a cere ,cerere ,cerinta ,cercetare ,cersetor si acest lucru il veti putea constata doar ruland aceste serii de cuvinte prin cele 107 limbi si nu cred ca ar avea cineva nesimtirea sa ma contrazica nici macar papa de la roma

http://www.descopera.org/cea-mai-veche-civilizatie-din-lume/

 

“Lucian Cueşdean: “Limba punjabi, din India, are 2.000 de cuvinte curat româneşti, iar multe altele seamănă foarte mult cu ale noastre. Asta pentru că ei sunt urmaşii unui trib getic, ca şi noi, deşi distanţa dintre români şi punjabi este de 4.500 de kilometri”, scrie Sorin Golea.

Noi am învăţat la şcoală că daco-geţii ar fi fost o ramură a neamului tracic, care trăia exclusiv în Dacia, pe actualul teritoriu al României şi care vorbea o limbă diferită de latină. Imperiul Roman a cucerit Dacia, iar daco-geţii ar fi renunţat parţial la limba lor pentru a învăţa vorbirea cuceritorilor. Din combinaţia acestora ar fi apărut, în timp, româna. După 20 de ani de studiu, dr. Lucian Cueşdean a ajuns la concluzia că această teorie este falsă. Cueşdean spune că triburile getice, sub diferite nume, ocupau o arie geografică vastă, din Europa Centrală până în Asia, aproape de China şi de India. Actuala populaţie punjabi, din nordul Indiei, de pildă, este urmaşa unui trib de geţi localizaţi în Asia Centrală cu peste 2.500 de ani în urmă. Aceşti urmaşi ai geţilor vorbesc o limbă asemănătoare cu româna. Dar multe din cuvintele punjabi comune cu româna sunt comune şi cu latina. Problema este că acum 2.500 de ani nu exista Imperiul Roman. Asta înseamnă că geţii vorbeau o limbă “latină” mult înainte de expansiunea romană.

“Am pornit de la informaţiile legate de marele trib al masageţilor, atestat în centrul Asiei de către istoricii antici şi pomeniţi în Evagrius Scholasticus, scris în secolul VI d.Hr. şi tradus în formula Ecclesiastical History de către E. Walford în 1846, din care citez: «Actuala populaţie JAD din nordul Indiei este descendenta masageţilor. În limba pahalavi, messagetae este tradus Marii Jats». Am plecat pe urmele acestei populaţii, Marii Jats. Chinezii îi numeau Yueci, adică Geţi, consemnând dominaţia lor în Punjabi. Deci, geţii au trăit cândva în Punjabi. De reţinut: neamurile geto-dacice vorbeau aceeaşi limbă, după cum spune geograful antic Strabon (60 î.Hr.-26 d.Hr.), adică de la Carpaţi până în centrul Asiei”, ne-a spus Lucian Cueşdean.

Dacă geţii au stăpânit teritorii din Europa până în Asia, dacă populaţia punjabi este o urmaşă a acestora, iar românii sunt, la rândul lor, urmaşi ai geţilor, dr. Cueşdean a fost curios să vadă dacă există vreo legătură lingvistică între noi şi ei, comparând cuvintele din cele două limbi.

“După 20 de ani de studiu, am ajuns la concluzia că cele 80 de milioane de persoane ale comunităţii punjabi vorbesc o română arhaică.

Herodot a scris despre masageţii din Asia

Primele atestări ale tribului masageţilor în Asia le găsim la Herodot: “Caucazul formează barierea parţilor (neam scitic – n.r.) dinspre apusul Mării Caspice, iar pe urmă spre vest şi înspre răsăritul soarelui vine o câmpie de o întindere imensă (Asia Centrală, în apropiere de China – n.r.), care se pierde în depărtare; această câmpie mare o ocupau masageţii, în contra cărora avea Cirus poftă să pornească cu armata”. Cirus, regele perşilor, chiar a pornit împotriva masageţilor conduşi de regele Tamyris, dar armata sa a fost nimicită, iar Cirus, decapitat.

 

Cand sa dscoperit asemanarea dintre scrierile Veda (din India) cu Latina acum 150 de ani, sa facut un pas mare, dar acolo sa oprit din nou. Limba noastra nu a fost studiata niciodata bine, pentru ca acum 200 de ani sa stabilit “faptul” ca limba Romana a evoluat din Latina.
E adevarat ca neamul nostru a influentat mult cultura Europeana, dar asta nu sa intamplat pe teritoriul nostru ci in Anatolia. Troia a fost o mare civilizatie si Strabo foarte clar spune ca Frigi sau numit Brigii si au fost Traci. BRIA a insemnat “orash” pe limba lor si de la ei avem cuvintele SIM-BRIE (salariu) BRE (domnul sau orasean) sau nume de orase ca BRA-ILA sau BRA-SOV. Cuvintele PRE-TORIAN si PRE-OT au evoluat de la acest BRE (domn-orasean). De asemenea cuvintul Englez PRAY (rugaciune) a evoluat dela acelay BRE.
 Troia a fost capitala Frigilor. Teritoriul lor sa numit Ilium adica “Tara Uliului”. ULIUM a insemnat ULIU pe limba lor. De acolo avem numele Ilie.
Cineva a mentionat in acest top ca Egiptenii au acceptat ca Frigii au foat cea mai veche natie. Daca mergeti pe Google la “Gobekli Tepe” veti vedea ca este foarte adevarat.

Indepartatii nostri stra-Mosi erau PELASGII(atat alfabetul latin vechi, cat si cel arimic, erau dialecte pelasge), etnonim care se talmaceste prin ” Fericitii; Luminosii; Arzatorii”, aluzii atat la parul lor balai si pielea roz-alba, cat si la vitejia si demnitatea lor. De la numele acestui neam au ramas rezonante in lb. romana, cum ar fi: fericire, palasca, parasca (parascuta), plisc, Vlasca, vlajgan si vreasc. Cu gandul la pelasgii autohtoni, au numit cotropitorii DACIA FELIX. O varianta pentru Pelasgos era Placos, cu aceleasi sensuri, de unde limbile europene au mostenit Lykos, vrkah etc., adica “lup”, figurand ca totem al natiei. Prima Regina atestata a acestui neam este LEUKIPPE, al carui nume inseamna “Vas curat; Chip Frumos; Leoaica”. Intaiul ei Sot, si el atestat, era EVE-NOR, al carui nume inseamna “Primul Barbat; Primul Om; Stramosul”, sunt cateva statuete importante, printre care si  “Ganditorul si femeia lui”. Deasemenea s-au descoperit numeroase statuete antropomorfe, zoomorfe, cu “rochie clopot”, statuete de os, podoabe, vase antropomorfe si zoomorfe, vase cu destinatii deosebite, sanctuare si modele de locuinta, ceramica, piese de metal si de os, multe fiind unice in lume ca reprezentare si mesaje. Imbracamintea unor astfel de statuete demonstreaza clar ca portul popular romanesc il continua pe cel de multe milenii. Multe din superbele vase ale acestor stravechi culturi ne infatiseaza trupuri feminine si e limpede ca ele ii erau inchinate temutei regine a Amazoanelor, LEU-KIPPE , care se traduce si “Vas Curat; Vas Frumos” . De altfel, nu e greu de observat ca trupul unei femei seamana cu o amfora ori cu un ulcior.In afara de Insula Serpilor, care in antichitate, se mai numea si LEUKE “Stralucitoarea”, unde reginei Leukippe i se inaltase un templu, Marea Neagra a avut, inainte de Potop, si alte insule mai mari, concentrate pe tarmul occidental, mai ales la gurile de varsare ale Dunarii. Sfanta Sfintelor se afla pe locul cetatii HIST-RIA al carui nume insemna si “Ostrovul”.

Iata ca au aparut deja destul  de multe informatii, mai mult sau mai putin cunoscute(recunoscute) deocandata. De ex.: Tinutul de la vest de Carpati, ce fusese un tinut eminamente matriarhal, nu numai cat a domnit regina Leukippe dar si multa vreme dupa aceea(chiar daca femeile n-au mai dominat, aveau un statut egal cu barbatii), acest tinut(ce fusese matriarhal) era denumit GADEIRA (al doilea , celalalt regat) Se poate si localiza o cetate a gadeirei(de la ea vine Cugir, localitate si apa, afluent la Muresului, ce izvoraste din Varful Sureanu, de suvb Varful lui Patru) . Aceasta zona se numea si TER-AN-SILVANIA, ” Tara Silvanelor; Taramul Fecioarelor din Padure”, de unde avem Transilvania si Simleul Silvaniei. Simleu deriva si el de la ZEMELO “Pamant; Taram”, din aceasta cauza, poate, mitul Fetelor Padurii este raspandit cu precadere, pana astazi, intre Muntii Carpati si Tisa. Avem si numele dacic al Transilvaniei, HAR-DEAL “Dealul ( Muntele, Pamantul) Divin (Minunat, Vrajit)”, de unde avem si gradina, vine din sensul de Taramul Celalalt. Acesta este Celalalt Taram din basmele romanesti: loc fermecat, tinut al Zmeilor si al Zanelor, al Ielelor si al Fetelor Padurii, al sfintelor ce poarta numele unei zeite a saptamanii. Hardeal este atestat in inscriptia dacica, in versuri, de pe doua vase din tezaurul descoperit la Sannicolaul Mare, pe o farfurie de aur:

HARDEAL DA TION ELILON

A NAPA Y SONATEIS OYTON

Traducere: Gradina Domnului cea inflorita (sa infloreasca),
In ceruri o vor vedea (doar)cei renascuti !(multi scriitori romani romani si nu numai, printre care si  Diaconu, Bucurescu, Tonciulescu, Delcea, Bucurescu si mai sunt , au depus o munca uriasa in a aduce la lumina adevaruri, care dupa ce scolile de arheologie din vest(mai cu seama)isi vor “consuma” orgoliile(cum zicea cineva), vor fi recunoscute oficial, deoarece evidenta si dovezile nu mai pot fi ignorate sau omise cu buna stiinta. Oricum, specialistii in neolitic, romani si straini, au stabilit de mult ca, in stravechime, nici o alta regiune a planetei nu a dat o plastica atat de numeroasa si de o asemenea varietate ca in tinuturile care se afla pe teritoriul tarii care acum poarta numele de Romania(Armonia). Deasemenea se cunoaste deja ca dacii hiperboreeni erau intalniti doar pe Dunare si pe Don.

 

/Nirvana/, in 27 Dec 2014 – 4:42 PM, a spus:

Salut.

Am citit aproape tot ce s-a scris aici. Unele scrisuri m-au facut sa zimbesc, cum ar fi comparatia unor cuvinte si asa ziselor pronuntie.

Ati amintit despre sciti, parti dar nu suficient de mult pe cit ar fi trebuit.

Despre estruci nu ati scris, desi au trait pe teritoriul romanilor cu mult inaintea romanilor.

Acum se invata despre civilizatia romana dar citiva istorici antici au scris despre ei ca, ei au inventat jocurile si etc.(defapt ceea ce numim civilizatia romana, este civilizatia etrusca)

Oare ce limba au vorbit etruscii? Indoeuropeana?;Semita? SAU Aggulativa?

O alta civilizatie ar fi sumerul. Dupa cite stiu la ora actuala este considerata cea mai veche civilizatie. Ei ce limba vorbeau?

 

 

Vorbeau dialectele pelasge(latinic si arimic). Etruscii au plecat de pe teritoriul actualului Ardeal, de pe MURES(anagramat avem SUMER si REMUS).

Eu nu scriu absolut nimic din istora care au scriso altii, ci vorbesc de istoria pe care am descoperito eu. Aceasta istorie e bazata pe cartile antice pe care leam studiat in adincime (toate cartile antichitatii traduse in Engleza) si limba Romana care desvaluie mult din istoria trecutului.
Ce te face sa zimbesti cand eu arat ca Herodotus a spus ca om/barbat se numea OIER in limba Skitilor. Sau ca riurile ORGESIS, PORATA si MARIS sunt de fapt ARGES, PRUT si MURES. Aceste riuri sunt plasate geografic de Herodotus si Strabo exact acolo unde sunt astazi. Sau faptul ca Strabo care a fost Trac si a stiut ce vorbeste, a spus ca BRIA  a insemnat “oras” pe limba Tracilor si da exemplu nume de orase ca MESEM-BRIA, MENE-BRIA si SELE-BRIA. Ori chair nu intelegi ca SIM-BRIE (salariu) a existat numai la BRIA adica la (orash)? La tara nu au existat SIMBRIASI/salariati. Este o mare relatie intre cuvintul BRIA si PRAY (rugaciune in Engleza), PREOT, PREDICA etc.
Dupa cum am explicat inainte in acest top, RA sau RE sa numit SOA-RE in trecut, acelasi RE pe care lau avut Egiptenii. B-RI-A  sau 0-RA a fost locul unde oamenii sau adunat pentru a se RU-GA la zeul RA (soare). Dupa o vreme sau construit case pentru preoti pe langa templu si case pentru oameni importanti sau instariti. Locul sa numit BRIA  in anumite locuri iar in altele sa numit ORAS  sau URAS adica “loc de rugaciune”. ORA sa numit rugaciune in Latina si ARA a insemnat “templu”. In limba noastra cuvintul URA (rugaciune) a ramas pentru ca toti strigau URA can erau in jurul templului. De aceia avem ATI UREZ (doresc “ma rog pentru tine”) toate cele bune. Si de acolo avem cuvintul ORAS. La ORAS veneau EN-ORIASII la TEMPLU pentru a se URA/RUGA. Cuvintul TAMPLAR exista numai in limba noastra si cred ca nu e nevoie sa spun ca TAMPLAR inseamna “un meserias care face temple”. TEMPLU e un cuvint foarte international si dupa cum am spus in Latina templu e ARA, deci nu dela Latini avem cuvintul. Nu sau mai facut temple de 2000 de ani, dar noi inca mai avem cuvintul “tamplar”. De ce nu mai exista cuvintul TAMPLAR in alte limbi? Ca doar nu numai strabunii nostri au facut temple.
Pana la urma sa construit un zid si locul a devenit CETATE, adica locul unde se CITEA semnele dela RA/RE. Cand RA a RA-SPICAT (vorbit) totul sa RE-ZOLVAT si nimeni nu a avut D-RE-PTUL de a RE-FUZA sau RE-NUNTZA la cele RE-COMANDATE de RE. In limba Engleza este cuvintul SPEAK (a vorbi) care se pronunta exact ca acel SPIC din ra-SPIC-at. Noi stim ca RASPICAT inseama “a vorbi clar” pe limba noastra. Deci exista cineva care spune ca exista o mai mare asemanare intre cuvintul Englez SPEAK (“a vorbi” pronunta SPIC) si silaba SPIC din cuvintul raspicat? Lingvistii Vestici sustin ca cuvintul Englez SPEAK/SPIC e de origine Germana. In Germana cuvintul este SPRECHEN si se pronunta foarte mult dupa cum e scris. Deci de unde a provenit cuvintul Englez SPEAK/SPIC?
Dupa cum se vede numai un pic de explicatie a limbii Romane dupa cum o inteleg eu, reda mult din evolutia limbii si e clar ca eu inteleg evolutia cuvintelor altfel decat restul lumii. Vrei sa aduci numai cateva cuvinte din limba “Aggulativa” de care vorbesti si sa ne arati cum limbile Europene moderne au evoluat din acea limba?
 De unde ai informatiile pe care le prezinti? Nu este intentie de a insulta ci numai curiozitate.
Intrun fel sunt de acord ca a fost o singura limba vorbita de Sumerieni, Babilonieni, Fenicieni, Skiti, Traci si toti Gaetii in general, si ca limba Semita nu a existat.  Dar nici unde nu am gasit a fi scris ca Skitii au fost cea mai veche natie in cartile antice, desii Skitii au fost de aceiasi varsta si neam cu Frigii care au fost declarati de Egipteni ca cea mai veche natie.
De unde ai limba asta Aggulativa? dela inventatorii de istorie care pretind ca stiu sa citeasca in tot felul de limbi vechi, dar nu ne spun nimic de cartile sau cioburile citite. Am auzit vorbinduse de limba Aggulativa dar mam lamurit repede. Acesti “istorici” spun ca in ciburile gasite si citite de ei nu sunt decat recorduri de taxe si chestii religioase care nu sunt lucruri interesante pentru noi astia care nu prea stim istorie. Adevarul este ca ei nu inteleg nimic din cioburile pe care le au si pe deasupra nu studiaza cartile antichitatii pentru ca ai apuca somnul.
Hai sa ati arat cateva informatii gresite pe care leai presentat pentru ca te iei dupa altii. Citatul pe care lai dat nu este ce a scris Herodotus. Te rog sa ma crezi caci cunosc continutirile cartilor antice pe de rost, asa ca dami voie sa explic. Imparatul Cirus ia atacat pe Skiti, dar nu a facut pod peste Dunare ci a trecut pest Riul Araxes si nu se mentioneaza nici un pod. A fost Darius trei generatii mai tarziu, care a facut podul peste Dunare ca sa ai atace pe Skiti pentru a razbuna moarta lui Cirus cel mare. Si Darius era sa asi lase oasele pe pamantul nostru, dar a reusit sa scape ca prin minune.
Si nu a fost Regele Tamyris, ci Regina Tomiris. Tomiris a fost vaduva si la trimes pe fiul ei Spargapise a se opune Persilor, dar Spargapise fiind tinar si grabit, a cazut in capcana intinsa de Cirus si sa sinucis. Dar dupa aceia Tomiris a trimes o armata condusa de un om capabil si Cirus a fost distrus.
Orasul Tomis (Constanta) a fost construit de Tomiris si a fost numit Tomis dupa numele ei. Deci Tomis nu a fost construit de Greci asa cum am fost invatati, si nicaeri in cartile antice nu am antilnit a se spune ca Tomis a fost orash Grecesc. De unde si pana unde sa ajuns la concluzia ca Tomis a fost cetate Greaca, daca absolut nicaeri nu exista aceasta clamatie de scriitorii vechi si foarte clar e scris ca Tomis a fost un Orash facut de Tomiris si numit dupa numele ei.
In privinta cvintelor semantice prezentate trebuie sa spun ca nu este o iluzie, ci sunt aduse numai cele mai de baza dovezi lingvistice fara suportul restului de cuvinte pe care le am. Cartea istorica-ilngvistica scrisa in Engleza de 500 de pagini a fost original de 5000 de pagini. Am muncit 2 ani pentru a reduce cartea la 500 de pagini, pentru ca nimeni nu va citi o carte de 5000 de pagini. Ati recomand sa citesti totul de la inceput si sa dai mare atentie si sa analizezi bine fiecare cuvint scris, pentru ce eu nu scriu niciodata cuvinte in plus. Ceia ce eu prezint nu e scris pentru a fi crezut, ci pentru ca cititorii sa analizeze singuri dovezile aduse. Oricine citeste superficial dovezile prezentate de mine, nu poate sa inteleaga despre ce vorbesc. Tot ce prezint eu este absolut nou si este rezultatul la foarte multa munca si gandire. Numai dupa ce voi traduce in limba Romana cartea scrisa in Engleza, se va vedea cata dreptate am. Pana atunci eu aduc numai cate un pic pe ici pe colo.

Iar despre limba aggulativa, daca ati citit putin si se scrie putin, asta pt. ca lumea de acuma este condusa de catre semiti, indo-europeni, care bine’nteles doresc suprematie si din aceasta cauza se scrie putin.

Limba aggulativa este, sint limbile care au la baza niste cuvinte din care se pot forma zeci de cuvinte, adaugind la un cuvint de baza, inaintea cuvintului sau/si terminatiile care ii dau cuvintului intelesuri mult mai precise si sau intelesuri multiplice.

Cuvintele de baza sint (dupa cite stiu), de regula adjectiva si verbala. (numeste ceva si face ceva)

Cind se studiaza scrierile vechi, se bazeaza pe consoane adaugind pe urma vocalele, deci consoanele sint importante, dar si aici se poate schimba, de exemplu H cu K sau M cu N , S cu Z si altele.

SUMER__SuMeR__SMR

SAMARIA__SaMaRia__SMR

SINEAR__SiNeaR__SNR

Sa mai amintesc faptul ca sumerieni pe ei insisi se numeau KNGR…

Despre Ra, pot scrie ca este si varianta ungureasca, R__eRo”__(care inseamna Forta)__(aici, forta soarelui)

Numele soarelui rasare era HePeR__sau pe ungureste, Ho”PiR__care da intelesul de ‘rasarit’__motamo pierzind intelesul scris in romineste, deci: temperatura rosiatica

Soarele de apus: aToN__in in ungureste__Tu”No”__inseamna, Pare, (dispare)

Nu scriu astea, de atitare ci pentru opinie, discutie.

Citeva natii care vorbesc limba aggulativa, ar fi finlandezii, ungurii, turcii, si mai sint citeva natii.

chiar si Budha, avind numele de Sakyamuni , -> Sakya este nume de neam.

Persani ii numeau Saka

Grecii ii numeau Sciti

…deci sciti peste tot si daca tot am scris atita, va mai scriu ca in evul mediu nimeni nu contesta fatul ca maghiarii sint sciti.

(1526. oct.

“De la construirea Budei(Budapestei), se spune ca pe ramura de singe regala ungureasca, au trecut 4700 de ani.”

scriitor: sultanul Suleiman

Daca mergi pe internet la Renasterea.info vei putea citi cartea Renasterea (gratis pentru toata lumea) in care e descris acest skelet al limbii originale si cred ca vei intelege mult din acea carte. Sau poate vei intelege totul. Cuvintul RA-ZA sau ZA-RE reprezinta si zeul si numele lui. Hai sa analizam un pic cuvintul ZEU.
Cuvintele ZEU-ZICE-ZI nu sunt intamplator legate. Daca luam aceleasi cuvinte in Italiana/Latina DIO-DICE-DIA, observam ca schimbarea este numai in pronuntie, dar insemnatatea si legatura e aciasi. Deci legatura dintre aceste cuvinte ZEU-ZI-ZICE clarifica in istoria formarii acestor cuvinte, ca prin formarea lor in ordinea respectiva, zeul a adus lumina si cuvintul. Deci la formarea acestor cuvinte oamenii din vremea aceia au inteles ca ZEUL  a fost primul, ZIUA a fost facuta de acest zeu pentru vietati, iar dupa aceia cuvintul (vorbirea) ZICE, a fost introdus de acest zeu oamenilor pentru a comunica intre ei.
Foarte interesant e faptul ca in Biblie spune; Dumnezeu (ZEUL) a spus sa se faca lumina (ZI) si lumina sa facut. Si tot in Biblie scrie; “primul a fost cuvintul (ZISUL/A ZICE)”. Aceste cuvinte scrise in Biblie nu se potrivesc numai din intamplare cu evolutia cuvintelor ZEU-ZI-ZICE. Dupa cum am spus, a existat numai o limba a rasei albe dupa Potop si conectia cuvintelor a fost mult mai clara acum 5-6-7000 de ani decat este acum in limba noastra. Acei oameni au inteles foarte mult din legatura dintre aceste cuvinte si de aceia in Biblie e descris ceia ce cuvintele ZEU-ZI-ZICE spun.
Daca intoarcem acest RAZA un pic avem ZA-RE, care inseamna ca al ZARIM pe RA lORI-ZONT. Si cand RA-MERGE adica (soarele) seRI-DICA apare ZI-UA (ZE-UL). Cuvintul Romanesc AMURG care se refera la lumina care APA-RE inainte de RA-SARITUL soarelui si care in Engleza este E-MERGE (the sun is EMERGING) a fost RA-MERGE. Litera R a cazut cum sa intamplat in cazul cuvintului RA-PUS care a devenit APUS si cuvintul RA-MERGE este A-MURG in ziua de astazi. Varianta a acestui A-MURG este cuvintul German MORGEN si Englazul MORNING care inseamna “dimineata”. Trebuie sa atentionez cititorii ca Germanul MORGEN (dimineata) si alte cuvinte foarte vechi nu a evoluat din Romanescul AMURG ci amandoua variantele au plecat de la RA MERGE si au mers pe drumul lor etymologic individual ajungand la formarea cuvintului de astazi. Singura deosebire (care este enorma), e faptul ca limba noastra are de zece ori mai multe cuvinte ramase din vechea limba Pontica decat toate celelalte limbi la un loc. “Limba Pontica” e un termen folosit de mine (limba respectiva nu are nume) pentru ca sa format in jurul Lacului Pontus “Marea Neagra”.
Cuvintul NORI explica foarte clar ca NU e RI (soare) cand sunt NO-RI pe cer. Acest cuvint trebiue repetat pentru ca se explica singur mai bine decat oricare altul; NO-RI. Adica NU e RI/RA pe cer astazi, pentru ca nu se vede. RI/RA nu se vede pentru ca e ACOPE-RI-T de ceia ce in limba noastra se numeste NORI, care cuvint singur explica de ce “nu se vede RI”. Faptul ca a fost RA cuvintul original, REiese din cuvantul I-NORAT. Nu e INORIT ci INORAT.
Am noroc ca cel putin acum explic in limba Romana si sper ca majoritatea vor intelege despre aceste doua ‘cum nu se poate mai clare cuvinte’ NORI si INORAT. Am mari probleme in Engleza cu aceste explicatii si ma intreb daca cei care se opun, nu inteleg explicatiile despre aceste cuvinte Romanesti, sau se prefac ca nu inteleg. Cred ca e a doua varianta, pentru ca sunt unii care inteleg imediat, dar sunt putini si fara putere de a schimba etymologia fara nici un capat care exista acum.
Fiindca tot suntem la acest MA-RE Zeu RA am sa adaug cateva cuvinte caRE dovedesc prin componenta lor fonetica cat de important a fost RA la formarea acestor cuvinte.
Cuvintul nostru RAI nu trebuie explicat pentru ca e cum nu se poate mai clar. Omul cand MOA-RE “merge in RAI” pentru ca acolo locuesteRA.
Cuvintul RAR de asemenea dovedeste prin componenta lui ca RA e ceva cum nu se poate mai RAR.
Cuvintul MA-RE-TIE de asemenea se explica singur odata ce e intelesa originea si importanta silabei RA. Dela MARETIE a aparut mai tarziu zeul MARTIE care a fost zeul principal al Skitilor. De aceia numai noi Romanii avem obiceiul de a purta Martisor in luna Martie.
Cuvintul ORIGINE explica faptul ca “genetic ne tragem” din RA. El este ORIGINATORUL. In limba Romana cuvintul GENITORI care inseamna “parinti” nu mai exista, dar cuvintul PA-RI-NTI explica faptul ca PA (tatal) RA este de unde ne tragem.
Cuvintul RE-LIGIE foarte clar arata ca aceasta ocupatie (religia)(LIGI LEAGA E) omenirea de RE.
In limba Romana aproape toate fructele care sunt de origina locala au numele zeului RA in ele; ME-RE, PE-RE,P-RU-NE, MU-RE, ZMEEU-RA fara indoiala sunt venite de la RA. Asa a fost conceptia cea mai veche si insasi numele acestor F-RU-CTE dovedeste acest lucru. Si LUNA a cotribuit in acest domeniu pentru ca A-LUNA  fost DA-RU-ITA de LUNA. Deci DA-RU-RILE au fost primite din CER pentru ca oamenii au CE-RU-T si li sa dat.
Daca tot suntem la lucrurile din CER, atunci sa mergem sa vedem un pic ce se intampla in CER. Cuvintul CE-RE inseamna foarte clar ca daca DO-RE-STI ceva, trebuie sa CERI  dela CER pentru ca RE locuieste acolo. De aceia a fost zeita CERES, zeita CERALELOR la Traci. Si de la ei a ramas CEREMONIA care  este un cuvint foarte international. Pe deasupra cuvintul CERC este provenit dela CERCUL pe care RA al face pe CER mergand de dimineata (in cerc) pana seara. Iar cuvintul IN-GER a evoluat dela IN-CER pentru ca ingerii vin din cer.
Fiindca ai adus cuvintul RAZA trebuie sa aduc la cunostiinta ca acest cuvint este exact acelasi in nordul Chinei. Nu numai cuvintul RAZA este acelasi in Chineza, ci ZAO sau ZAI insamna “dimineata/ZIUA“. De asemenea acest ZAO inseamna “data/ZIUA respectiva”. A lumina, este ZAO-LIANG. Fulger e ZAO-MING. Cuvintul soare e ZAI sau RI deci echivalent si cu ZEU si cu RE. Cuvintul RAO-DAO inseamna DA-ROATA. Iar simplu RAO inseamna “a invarti/a rotii”. Limba principala in China se chiama Mandarin. “Tata” e FUQIN, mama e MUQIN, nevasta QIZI si NUER e fiica. Ultimile patru cuvinte au o relatie destul de buna cu limba Romana daca folosim un pic de imaginatie lingvistica.
Limba Chineza este foarte departe de limbile Europene. Fara indoiala ca limba Chineza sa format de la inceput complect separat de limbile Europene. Dar considerand ca majoritatea Chinezilor nu pot pronunta litera R si foarte putine cuvinte Chineze contin litera R, iar in acelasi timp limba lor cea mai inalta este MANDARIN (Exista un R in acest cuvint care nu poate fi pronuntat de majoritatea Chinezilor), e foarte clar ca aceste cuvinte au fost importate sau mai degraba impuse. De cine au fost impuse? ——–De Huni. Toata lumea a auzit de Dinastia Hun. Cine au fost Hunii?
Cartile antice incepand dela Ammianus Marcelinus, si mergand la Procopius, Priscus si pana la Ana Comnnena sunt pline de dovezi ca Hunii au fost Skits cunoscuti ca Masagaetii, Cimerii/Simerii, Sibirii, Avarii si totul duce la concluzia ca acesti Huni au fost Basarabenii si Banatenii de astazi. Numele Atila nu a mai fost folosit de natia noastra pentru ca Atila cel Mare a fost un om atit de mare, incat nimeni nu a indraznit a folosi acest nume dupa moartea lui. Exact la fel sa intamplat cu numele Isus care a fost un nume foarte comun in Antichitate.
Numele Atalus a fost bine cunoscut intre Traci. Au fost cativa regi din Pergamum numiti Atalus si a fost familia de senatori Romani numiti Atilius. Deci numele Atila a existat in antichitate pana la Atila cel Mare. Iar numele Bleda (fratele lui Atila) inca exista in Banat. De fapt BLEDA este o pronuntie gresita dela VLEDA adica VLAD. Dela acest Bleda/Vleda a aparut numele de Blachi/Vlahi. Dupa moartea lui Atila, Hunii au decazut pentru ca toti asupritorii sunt uriti de oamenii subjugati si Hunii au subjugat nu numai Gaetii/Gotii care au fost neamurile lor pentru unificare, ci si toata Germania a fost sub dominatia Hunilor. Pe desupra Osrtogotii (Gaetii din Est) nu au apreciat de loc faptul ca au fost fortati sa lupte impotriva Vizigitilor (Gaetii din Vest) care au fost fratii lor. Mai tarziu Hunii sau ridicat din nou sub numele de Avari. Oamenii lui Bleda/Vleda (Vlahii) au fost foarte compatimiti si numele de Vlahi a continuat multe secole.
Budini au fost un neam de care vorbeste Herodotus ca au trait linga Agathirsi (Dacii sau numit Agatirsi pe vremea lui Herodotus) si probabil orasul BUDA este de la acesti oameni stravechi. Inca sunt multi oameni numiti Buda in Ardeal. De asemenea SI-GHETI (o ramura a GAETILOR) au existat pe campia Panoniei si de acolo orasul SIGHET sau SEGHEDIN. In limba Cretanilor antici, SIGHETA a insemnat “sulita” iar in limba noastra SAGEATA arata ca probabil SA-GEATA a fost de origine de la GETI/GAETI. Un scriitor antic (nu ami amintesc cine) a spus ca Gaetii faceau cele mai bune sfori de arc din intestine de ratza.
Un mare secret e desvaluit de Ana Commnena care a scris ca numele original al Hunilor a fost OUZI. Am crescut in Banat si daca cineva da atentie Banatenilor, se va observa ca aproape orice dicutie incepe cu cuvintul AUZI. De exemplu: AUZI; ai fost la biserica saptamana trecuta? Sau: AUZI; sti care e ultimul banc? Sau: AUZI; sa ati spun ce e nou in sat!
 Banuesc ca numele de OUZI a aparut dela cuvintul AUZI.
Concluzia mea este ca numele natiilor la foarte inceput, a aparut dela riurile pe langa care au trait. Egipt e dela Egiptus care afost numele original al riului Nil. Indienii dela Indus, Argesenii dela Arges si Moldovenii dela Moldova etc.
Dupa aceia numele natiilor sa format dupa anumiti conducatori capabili. Italia e de la un rege numit Italus din sudul peninsulei. Chinezii au numele de la Qin Wang Di (Qin se pronunta Chin), Skitii de la ScolusDorienii dela Dorus etc. Un lucru foarte interesant e faptul ca numele Doru (“Dorus” scris de Greci) nu exista decat in limba Romana. Bineinteles ca acest nume face mult sens in limba noastra. Acest lucru e foarte important pentru ca numele Doru nu exista in Biblie, dar acest nume a strabatut 2-3000 de ani fara a fi eliminat de nume noi, mai ales dupa Crestinizarea Europei. Acelasi lucru e valabil la alte nume Romanesti; Ene, Alexandru, Casandra si alte nume existente in antichitate.
Alte natii sau trezit botezate de vecini dela anumite cuvinte folosite mult in limba lor. Un bun exemplu este numele de ALEMANI care inseamna “Germani” in Spaniola. ALE MAN (doua cuvinte) indeamana “toti oamenii” sau “toata lumea” sau “absolut toti” in Germana. Aceste doua cuvinte Germane care pentru cine nu stie Germana pare un singur cuvint, e din cale afara de mult folosit de Nemti. Vizigotii au avut mult de furca cu Germanii si probabil la o intilnire care numai Dumnezeu stie unde si cand sa intamplat, Germanii au repetatat cuvintele ALE MAN, ALE MAN dupa obiceiul lor si ALEMANI au ramas.
Cel mai convingator e Bernal Diaz in aceasta privinta, care a fost cu Cortez la cucerirea Mexicului si povesteste cum o solie de Indieni necunoscuti a venit si ploconinduse dela distanta spuneau repetand LOPE LUZIO, LOPE LUZIO. Spaniolii nu au stiut ce inseamna cuvintele, si au botezat acel trib de Indieni LopeLuzio, care nume a ramas folosit dupa aceia de toti Indienii din jurul lor. De aceia sunt convins ca Sarmatii au avut numele de la cuvintele SARI MA. La o mare bataie care am vazuto cand eram copil, multi oameni si de  o tabara si de alta strigau SARI MA ca sa incurajeze pe cei care nu prea aveau mare avint. E foarte probabil ca strigatul de lupta al Sarmatilor (Osenii si Maramureshenii de azi) sa fi fi fost SARI MA. In luptele din vechime fiecare neam de Barbari avea strigatul lor individual de razboi, pentru a se identifica in invalmaseala luptei. Marcellinus spune ca un trib de Skiti numiti Limigantii, aveau strigatul de lupta MARA, MARA. Sunt sigur ca strigatul a fost OM-OARA, OM-OARA, dar Marcelinus necunoscund limba (a fost prezent la batalie), a inteles MARA, MARA.
Deci numele original al Hunilor OUZII, poate fi foarte usor conectat cu cuvintul AUZI care e folosit atit de des de Banateni. Am cunoscut un Banatean cu numele de familie OUZAN si mam mirat mult de unde si cum sa ajuns la un asemenea nume. Acum stiu. Oricum, numele de OUZII a fost adus in aceasta desbatere lingvistica pentru ca in limba Chineza OUZOU inseamna “European” sau “om de rasa alba”. Stim bine ca Hunii au fost pana in China pentru ca Chinezii insasi vorbesc de invaziile Hunilor. Si daca analizam cuvintele OUZII si OUZOU unul fiifnd numele Hunilor strabunii nostri, iar celalalt care inseamna European, nu putem gresi prea mult daca estimam ca originea cuvintului OUZOU e de la OUZI.
Daca mai adaugam faptul ca in China sunt movile exact ca cele din Isaccea in Judetul Tulcea si ca Chinezii nu da voie archeologilor din Vest sa cerceteze ce se afla sub acele movile care corespund perfect cu mormintele Skitilor descrise de Herodotus, incepem sa intelegem de ce aceste cuvinte Romanesti atit de importante in orice limba, se gasesc in limba Chineza.
Oameni buni. Sa nu credeti ca in orice limba se potrivesc legaturile de cuvinte asa cum sunt legate de mine in aceste desbateri. Nu se potrivesc deloc in limbile pe care le cunosc bine (Engleza, Germana, Spaniola, Italiana Latina) si nimeni nu a observat legaturile lingvistice in limba noastra, pentru ca trebuie niste conditii foarte speciale pentru a se ajunge la descoperirea acestui mare schelet lingvistic. Ce am adus pana acum in acest top nu e nici 1% din ceia ce cunosc si voi aduce de acum inainte. De aceia va rog sa informati copii inteligenti carora le place Istoria sa vina pe acest site si sa urmareasca cele presentate. Daca copii inteligenti vor da atentie la cele scrise in acest top, intrun an sau doi vor intelege perfect acest schelet etymologic care exista in limba noastra. Nu numai atit, dar acesti copii vor reusii sa refaca in mintea lor limba originala asa cum am inteleso eu. Odata ce acest lucru se va stabili, se va putea comunica intre cei care au prins limba si Limba Pontica va fi refacuta in intregime.
De asemenea recomand tuturor a merge la Renasterea.info sa citeasca Renasterea care e pe gratis. Eu mentin aceasta carte pe internet ca Romanii interesti in istoria lor sa poata citi aceasta carte fara sa ai coste un ban. Va veni timpul cand voi scrie pe pagina dreapta explicatiile istorice in Renasterea, dar deocamdata sunt foarte ocupat. Asa ca deocamdata intelegeti ce puteti din Renastrea.
Problema mea e ca exista prea multa documentatie si nu stiu de unde sa incep.
Oricum, desvaluirea istoriei adevarate a inceput si de acum inainte nu e nevoie decat de a continua sa dovedesc ceia ce am invatat. Am auzit ca alti Romani in strainatate au descoperit istoria pe care eu o cunosc (sau cel putin o parte din aceasta istorie) acum o suta de ani. Dar nu au putut face nimic pentru ca asa au fost vremurile. Daca nu ar fi aparut internetul exact la timp, nici eu nu asi fi putut face absolut nimic. Nimeni nu miar fi publicat cartile scrise in Engleza, iar cartile care vor fi scrise in limba Romana si publicate pe banii mei propri nu ar valora doi bani fara internet.
Eu am impartit istoria Europenilor in doua parti; Istoria Inainte de Potop si Istoria Dupa Potop.
Concluzia mea este caci cuvintele BOREAL si HIPERBOREAL au evoluat dela cuvintul BOUR. Grecii au auzit de “bouri” dela vecinii lor din nord, dar nu au vazut animalale respective. In Greaca si Egipteana veche, BOUS a insemnat BOI. Nu are importanta cum intorci cuvintul BO-REAL reiese ca se referea la BOUL-REAL (boul salbatec) care traia in nordul Dunarii. Dar si mai in nord traiau Zimbri care erau dublu ca marime fata de bouri si acest tinut legendar (pentru Greci) in care traiau acesti bouri enormi (HIPERBOREAL) sa numit pamantul Hiperboreal. De la acesti BOUR-REAL sa facut legatura cu orice a venit din nord. Nordul apropiat sa numit Boreal, iar nordul indepartat Hiperboreal. Vantul Boreal (vant din nord), termen folosit de Greci are relatie in cuvintul nostru BOARE. Cuvintul BOARE este foarte vechi.
Toti scriitorii antichitatii au fost de acord ca BOSFORUS (Bosforul) sa numit asa pentru ca boii (bourii) au trecut pe acolo. Dar nimeni nu a putut explica relatia, pentru ca in nici un caz boii salbateci or domestici nu puteau trece canalul. Grecii au venit cu legenda ca o femeie numita Io de care sa indragostit Zeus, era in pericol pentru ca Hera a aflat despre aceasta Io. Ca so o scape de razbunarea Herei, Zeus a transformato pe Io intro vitea si legenda spune ca Io care devenise vita a trecut Bosforul inot si de acolo numele.
Concluzia mea este ca limba de pamant dintre Lacul Pontus si Marmara sa numit BO-SFORUS inainte de Potop (canalul nu a existat inainte de Potop) pentru ca era singurul loc pe unde puteau trece bourii din Asia in Europa si invers. Acest loc era de o importanta rara pentru ca vanatorii nu trebuiau decat sa astepte cirezile de bouri care nu puteau evita vanatorii. Bourii nu aveau ce face pentru ca era singurul loc de trecere, care a fost folosit de numai Dumnezeu stie de cate mii de ani de cirezile respective. Fara indoiala caci clima a fost de asa natura, incat cirezile de bouri au trebuit sa migreze din Asia in Europa si invers datorita pasunilor.
Cand sa terminat Epoca Glaciara care sa terminat brusc, a urmat immediat Potopul care a umplut in mare graba bazinul Lacului Pontus unde a fost inecata toata civilizatia existenta. A fost o mare civilizatie in jurul Lacului Pontus si de fapt in toata Europa. De asemenea clima a fost minunata la paralela 45 si de acolo a aparut termenul de Gradina Edenului si legenda perioadei de aur de care vorbesc scriitorii Greci.
Potopul a inecat nu numai populatia din jurul lacului, dar tot roata dela Muntii Carpati, la Balcani, Anatolia si Caucaz. De acolo cuvintul PO-TOPIT (POPOR-TOPIT). Si tot de acolo Marea Neagra. Transilvania si campiile din Romania si Ucraina au fost lacuri dupa Potop. La fel campia Panoniei. Apele au crescut pana cand au umplut caldarea Panoniei si a trecut peste munti unde pana la urma a taiat trecerea de la portile de fier. Acelasi lucru sa intamplat cu Oltul care sia taiat trecerea prin Carpati. Muresul a venit roata prin Panonia. Toate aceste ape plus apele de la toti ghetarii care se topeau in nordul Europei pana la Ural, au inundat bazinul Lacului Pontus. Nu e de mirare ca oamenii din Atlantida (Altantida) care au fost pe malul Lacului au avut impresia ca sa scufundat orasul.
Odata ce bazinul Lacului Pontus sa umplut, apele Potopului au taiat canalul care trece astazi prin mijlocul limbii de pamant numit Bosfor si canalul a preluat numele.
Asta este cauza pentru care noi suntem “buricul pamantului” dupa felul sarcastic descris de “omul care ride“. Noi suntem cei mai apropiati de oamenii care au supravietuit Potopul din jurul Lacului Pontus si care au botezat Marea Neagra acele ape care au inecat totul. De aceia limba noastra e cea mai veche. E cea mai apropiata limba de limba originala pentru ca apartine oamenilor care au ramas locului. Toti oamenii de rasa alba sunt descendentii acelor oameni care au locuit si au creat civilizatia din Eurasia de inainte de Potop, dar majoritatea au fost imprastiati in cele patru colturi ale lumii. Unii sau reintors cum ar fi Germanii, Slavii, Maghiarii etc. Altii sau amestecat cu alte rase si sau format noi natii.
Marcellinus a scris ca Druizii au fost singurii care au cunoscut istoria din mare vechime, dar toata aceasta istorie era in poezie si era necesar 20 de ani pentru a fi invatata. Druizii stiau sa scrie si sa citeasca, dar era interzis sa scrie istoria care trebuia memorizata. Din nefericire cand a murit ultimul Druid a murit istoria. Dupa spusele lui Marcelinus, Druizii sustineau ca ei au venit din Est datorita unor ape mari care leau invadat pamantul si supravietuitorii erau ingramaditi pe insule ramase de pamant unde au fost mari razboaie intre ei.
Gramatica limbii noastre care e foarte complexa si precisa si multimea cuvintelor, se datoreaza faptului ca limba noastra se trage direct din limba vorbita inainte de Potop. De acolo avem gramatica pentru ca nu sau apucat ciobanii din plictiseala sa faca aceasta gramatica care dupa parerea mea e cea mai complexa din lume. Insasi faptul ca Barbarii au avut scrisul interzis, a contribuit la pastrarea limbii. Marile civilizatii distrug limba pentru ca apar acei oameni numiti “academicieni” si mari “scriitori” care schimba limba numai pentru a se afla in treaba. Uitativa la anumite scrieri recente in limba Romana de unii “oameni de cultura” in care texte, limba este atit de mult schimbata, incat trebuie jumatate din capacitatea intelectuala a cititorului numai pentru a descurca intortocheerea cuvintelor si a traduce in limba normala continutul. Daca inca trei generatii de educatie sunt lasate pe mana acestor “oameni de cultura” limba Romana va fi schimbata complect.
Notati ca eu scriu cuvintul “complect” nu “complet”. Pana prin anul 1965-6 cuvintul “complet” nu a existat. Stiu exact cand si cum sa facut schimbarea. Eram in pauza si ascultam la radio cand a aparut Alexandru Graur un mare “academician lingvist” din cale afara de arogant, si care din senin a inceput a explica ca pronuntia cuvintului “complect” nu este corecta. Cuvintul corect este “complet“. Nu a explicat de ce, ci numai a insistat ca pronuntia cuvintului este “complet” de acum inainte.
Bineinteless ca fiind un copil citit am inceput imediat sa pronunt cuvintul dupa recomandarea lui Graur care arogant cum era (aroganta se simtea din vocea lui), era “mare academician”. Odata ajuns in Occident am inteles ca in Italiana cuvintul e COMPLETO si e la fel in Spaniola, iar in Engleza e COMPLETE. Deci sufixul ECT folosit in limba Romana nu exista in aceste limbi in cuvintul respectiv. Nu am dat mare importanta la aceasta mica derivatie lingvistica, desi am suspectat ca Graur a schimbat cuvintul numai ca sa faca si el ceva. El a observat ca numai in limba Romana era sufixul ECT in cuvintul respectiv si a ajuns la concluzia ca celelalte limbi au cuvintul corect.
Numai cand am refacut limba de inainte de Potop a reiesit din evolutia cuvintelor (care sau legat perfect in limba originala) caci cuvintul COMPLECT are relatie gramaticala cu cuvintele RESPECT, ASPECT, CORECT, SUSPECT, DIRECT si restul de cuvinte care au sufixul ECT.
Notati ca sufixul ECT in cuvintele Romanesti COR-ECT, SUSP-ECT, DIR-ECT, sunt in Italiana COR-ETO, SUSP-ETO, DIR-ETO.
Dar in Engleza sunt CORR-ECT, SUSP-ECT si DIR-ECT exct ca in limba Romana. Daca Graur ar fi studiat cat de cat vocabularul Englez, ar fi observat ca sufixul ECT exista si in alte cuvinte in toate aceste limbi si ca e o mai apropiata pronuntie intre cuvintele din limba Romana si Engleza decat Italiana. Considerand caci cuvintele respective sunt considerate a fi de provenienta Latina, apare intrebarea; de unde si pana unde exista aceasta pronuntie in Engleza exact ca in Limba Romana in aprope toate cuvintele care au sufixul ECT? In Latina cele try cuvinte aduse ca exemplu sunt; CORIGERE, SUSPICARI si DIRIGERE care cuvinte sunt destul de departe de CORECT, SUSPECT si DIRECT in limbile contemporane.
Dar intrebarea cea mai arzatoare este; de ce sunt aceste cuvinte atit de exact in Engleza si Romana daca amandoua limbile au cuvintele din provenienta Latina in care limba sunt atit de diferite. Cum au putut evolua aceste cuvinte atit de exact in doua limbi dupa 1500 de ani din Latina, cand aceste doua limbi sunt atit de departe geografic una de alta?
Raspunsul e simplu daca sti istoria adevarata. Gotii au fost Getii/Gaeti stramosii nostri si o parte din ei au trait in Skanza (Scandinavia). Procopius descrie cum unii din acesti Goti numiti Herulii (Erulii scris de altii) au ajuns in Scandinavia in sec. IV D.C.
Poezia Engleza numita Beowulf spune foarte mult (daca intelegi despre ce este vorba) de bataliile dintre Geti/Gaeti ( Beowulf insusi spune “I am a Get” nu zice “I am a Got”) si Germanicii de pe peninsula. Prin anul 900 Gotii au abandonat Scandinavia si sau stabilit in Normandia de astazi. Normanzii nu au invatat limba care o vorbesc de la localnici (cum spun academicienii din Vest) ci limba lor a fost asemanatoare cu limba noastra. Cuceritorii intodeauna impun limba lor in teritoriile cucerite. Niciodata nu se intampla invers.
Cand Normanzii au cucerit Anglia in 1066 au impus limba lor si de acolo sunt cuvintele Romanesti in limba Engleza. Sunt din cale afara de multe cuvinte foarte importante in orice limbaj in limbile din vest care sunt de origine Romana. Exemplu; secret, galop, capitan, gradina, guvern, caravana si multe altele. Cuvintele scrise mai sus nu exista in Latina, dar sunt in foarte multe limbi si toate au radacina in limba Romana.
Sau cuvintele ARMA, ARMATA, ARMAMENT care cuvinte sunt de o importanta rara si se gasesc si in Latina, asi au originea in cuvintul Romanesc ARAMA. Arama a fost primul matal lucrat de oameni si bineinteles ca primul produs a fost ARMA sub forma de varf de sageata si sulita, apoi spada. De acolo numele de ARMA. Numai in limba Romana exista cuvintul ARAMA. E un cuvint foart vechi care asi are originea in cuvintul ARA care a evoluat de la O-RA (zeul) si a insemnat mai tarziu; RIU, TAIE si FOC.
Dupa cum vedeti deviez foarte mult dela o perioada istorica la alta si de la istorie la etymologie si mai intru si in stiinta (epoca glaciara) in acelasi context. Aceasta amestecatura de diferite perioade de istorie si etymologie nu o pot evita pentru ca istoria noastra si formarea limbii originale, plus evolutia limbilor in perioada de dupa Potop si in Eviul Mediu este atit de mare si gresit inteleasa de academicieni si oamenii de stiinta, incat nu stiu de unde sa incep. De aceia apuc un subiect si fac legaturile in functie de cum vin si ma bazez ca sunt inteles datorita faptului ca merg pe logica.
Marcellinus spune ca un trib de Skiti numiti Limigantii, aveau strigatul de lupta MARA, MARA. Sunt sigur ca strigatul a fost OM-OARA, OM-OARA, dar Marcelinus necunoscund limba (a fost prezent la batalie), a inteles MARA, MARA.”/
(SAU, probabil strigau Hamar, HAMAR , adica pe ungureste Repede-repede, suna mai plauzibil)
…Pai, ce sa zic pentru asemenea explicatii din partea mea ai un 1.
Si acum sa va scriu despre cea mai veche natie.
In civilizatia sumeriana au fost descoperite situri despre care se considera a fi cele mai vechi orase. Sa vedem cum se numeau.
uR, uRuK, eRiDu, BaBiLoN etc.
UR, = (in limba maghiara inseamna: Domn)
URUK = (-||-, inseamna: Domn al lor)
de aici putem ajunge la oRoK, care inseamna Pazitori (paznici) si mai inseamna PentruTotdeauna
ERIDU = inlocuind cu “eReDo'” , inseamna: origine, a provine
eRDo = Padure; eRoD =Fortareata
R_D Trebiue sa mai amintesc, ca in Israel exista orasul ARAD, (aRaD), deasemenea exista muntele TABOR (despre care se presupune ca Isus s-a Inaltat in cer.) Tabor inseamna Tabara si sa nu uitam de Scipolis, adica Orasul Scitilor, tot in actualul Israel.
BABILON = exista si in prezent localitate Babel, in Ungaria, deasemenea universitatea Babes Bolyai din Cluj si-a luat numele de la un ungUR.
BaB; BaBa; Bolcs; Bolcsode;  ,sint cuvinte ungurest care are legatura cu Babilon
Bab: inseamna=BoB,
Baba:_ Fat,(papusa, copil mic)
Bolcs:_ Intelept (Babilon a fost cetrul inteleptilor)
Bolcsode:_Locul in care te-ai nascut
In biblie scrie, sub conducerea cui s-au construit aceste orase,… al LUI NIMROD !
Cronicile si legendele maghiare au scris ca Nimrod avea 2 fii (gemeni), Hunor si Magor.
Acesta este scris si in biblia veche (armeniana)
Hunor si Magor , mai trebuie scris Hunii si Maghiarii?
-Frati, aceeasi limba…
Si atunci sa va traduc cuvintul FRATE care in limba maghiara are o insemnatate unica in lume:
TESTVER = Test+Ver ;;; Corp+Singe
…ma duce gindul la “ultima impartasanie” a lui Isus…acesta este corpul meu, deasemenea singele meu…/ a facut un pact!
(Biblia este foarte contrazisa, iar una dintre cauze este, ca Isus defapt nu era evreu…/ dar asta nu voi continua aici)
HuN / HoN = inseamna (bineinteles pe ungureste) casa, patrie(tara)
MaG-or = Mag= inseamna Seminta
Mag+ero = Puterea Semintei
Sa va scriu si ce inseamna puterea semintei…;Puterea renasterii, Intietate, Initiere, Viata etc.
Numirea tarii Ungariei, de catre altii este HuNGaRia, interesant se afla ambele nume: HuN si N-ul schimbat in M, da MGR, adica MaGyaR > HN(M)GR – HuN(M)GaRia (Hunor si Magor va amintiti, frati, gemeni)
Am amintit alta data ca Sumerul se autonumea KNGR ->HNGR => KaNGaR->HuNGaR
Onoguri sau Unguri insemna: Cei din Ur.
Mag-Magia-Media
Magii provin din Media adica de la sciti (scria Herodot); ..,->(de aici vine si denumirea de medic.)
Bonfini: Rerum Ung. decades. publicat in Posonii 1744. «Scythuli populi e Scythis ingenuis oriundi» (21.); «Seque Siculos, mutata T in C literam appellarunt» (83.) ; «Sithuli» (416.) «Scythuli vetustissimum Ungarorum genus» (517.).
Secuii => scythuli / scythia / scitii
Secuii vorbesc limba maghiara, adica sint scitii, care sint unguri…
Ce alte neclaritati ai in aceasta privinta?
Daca traducieti imnul national unguresc, in stofa a 2-a este specificat “Bendeguznak fia” , (fiul lui Mundiuch, sau Rua; Ruga; Rugila asa cum l-au numit altii. Deci este vorba despre Atilla)
Hunii se stie ca erau calareti deosebiti, asa cum erau si maghiarii si bineinteles scitii si defapt vorbesc despre aceeasi natie.
Compara vestimentatia lor, armele lor, ; uitate la arcuri, pentru ca asta era arma suprema;
Cultura si traditiile lor.
Modul in care au fost ingropati si obiectele de linga ei…
Calul(nazdravan), soimul, cerbul, copacul (pomul vietii) etc. sint simboluri despre care putem citii si in prezent in legendele si povestile populare maghiare.
; in schimb putem observa la popoarele latini dar nu numai, simbolurile sint: vulturul, lupul, dragonul, ursul etc.
In toata era medievala era evident  ca hunii si maghiarii sint defapt sciti.
Aceste adevaruri, le-au scris multi oameni importani din diferite natii.
Toate aceste lucruri de stiut, a inceput sa ia sfirsit in timpul Austro-Ungariei, atunci au tilharit toata Ungaria, au distrus toate documentele pe care le-au gasit si au schimbat inclusiv istoria, inlocuindu-l cu minciuni, care in timp a pus amprenta clara, minciunile capatind proportii din ce in ce mai mari,   mai ales in timpul comunismului, avind scopul sa-si piarda identitatea nationala si istorica chiar si religioasa. (insa, n-a murit)
Sa nu uitam ca in timpul mediaval, Ungaria a avut mai multi regi Apostoli, pe care poporul ii numeau si ii numesc regi sfinti. Regele ungar Matias a platit germanilor aproximativ 80 tone de aur, pt. coroana sfinta (care a fost furata). O suma enorma, ceruta tocmai pt. a nu reusii sa plateasca. Cu aceasta suma putea cumpara toata Europa.
Sa nu uitam, ca Ungaria a salvat Europa, de cel putin 2 ori; a salvat crestinismul si de atunci, si din aceasta cauza, bat clopotele la ora 12.
A rezistat si va mai rezista in cetrul Europei, de secole…
Deci, ca sa inchei, domnule sau doamna raven alb j. , felul tau de a scrie ceea ce scrii, seamana cu ceea ce au facut germanii in timpul Austro-Ungariei!

TEORIA acela ca romanii ar fi descendentii dacilor, este f. subtire si nascuta in timpul Austro-Ungariei. Si acest lucru a fost un element important pentru germani, pt. ai stii pe romani de partea lor, si impotriva ungurilor.

In timpul COMUNISMULUI aceasta teorie a luat avint si se pare ca se continua, desi nu este dovedit pt. ca nu sint dovezi.

Dupa cite stiu nu este sustinut aceasta teorie in Europa.

Dacii au fost o ramura a scitilor.

 

 

Daca mar fi interesat numai a deveni renumit din punct de vedere artistic si a face bani din acest talent al meu, asi fi foarte renumit acum ca artist si plin de bani. Dar in anul 1990 am lasat totul la o parte si am inceput a scrie, nu pentru ca am dorit a devenii scriitor, ci pentru ca nu am avut de ales. La fel ca majoritatea Romanilor eu urasc scrisul. Este ceva genetic in neamul nostru, pentru ca strabunii nostri au avut interzisa scrierea. E adevarat ca sau gasit scrieri pe ici pe colo, dar cei care au indraznit sa calce leagea cea mai puternica a Barbarilor (scrisul interziz) nu au mers prea departe pentru ca e usor sa ne inchipuim la ce li sa intamlat.
Daca Amalasunta fiica lui Teodorica cel Mare devenita regina Gotilor in Italia, a fost oprita sa invate litere pe fiul ei, de insusi Gotii carora ea le era Regina, inchipuitiva pana unde au reusit sa mearga cei care pe ascuns au incercat sa calce aceasta aspra lege.
Sper ca voi fi crezut de cel putin cativa oameni ca eu am abandonat totul in 1990 si am inceput studdile care mau dus la rezultatele care incerc sa le explic. Cati oameni pe glob au abandonat o situatie in care puteau face pe cale artistica 20.000 de dolari intro luna si sa inceapa niste studii care sa ai duca pe o cale necunoscuta de nimeni din care nu prea e nici o shansa de a face bani ? Va dau eu raspunsul. Nimeni.
Ami amintesc de prieteni Romani din America care au cunoscut bine situatia mea si care pur si simplu nu au inteles ce ma apucat sa merg pe aceasta cale. Toti stiau ca eu eram singurul dintere toti Romanii cunoscuti care calatorea peste tot globul si avea aventuri in mari tropicale in timp ce ei lucrau din greu pentru a se mentine in clasa de mijloc in America.
Am putut calatori si face aceste lucruri datorita venitului financiar decent pe arta care o produceam si clientii mei nu cumparau lucrurile artistice facute de mine datorita reclamelor, ci pentru calitatea lor. Fiind artist am putut anandona oricand lucrarile si reveni la ocupatia artistica dupa luni de lipsa in atelier fara a pierde clientii. Cu cat mai greu a fost a cumpara arta lui Nelo (numele meu de artist) cu atit mai mare cerinta. Incepind din anul 1990 nu am facut nici un pic mai multi bani decat a cerut stricta necesitate. Restul timpului a fost dedicat studiilor si scrisului cu intreruperi anuale in Philippines, Romania si Mexico. Fara locul exceptional de relaxare din Mexico, ar fi fost imposibil a termina cartea principala scrisa in Engleza care va schimba mult din istoria Europei din ultimi 3000 de ani si va da in mare un pic de intelegere la ce sa intamplat inainte si dupa Potop.
A fost datorita faptului ca am putut face bani frumosi in zece zile, care bani miau dat posibilitatea de a studia si folosii o luna sau doua pentru a urmarii directia impusa de noile descoperiri care veneau incontinu. Odata ce directia istorica adevarata este inteleasa, incontinu apar tot felul de adevaruri si intelegeri noi care la randul lor creaza alte intelegeri. Traind o viata cu descoperiri si intelegeri noi la fiecare pas este o viata din cale afara de stimulanta si exhilirianta, dar si din cale afara de obositore din punct de vedere intelectual. Daca nu aveam posibilitatile financiare de a lasa totul balta si a plca in Mexico cand ajungeam la punctul de nebunie, nu asi fi putut realiza nimic. Ori asi fi abandonat totul, ori asi fi inebunit.
Am intrat un pic in autobiografia mea pentru ca fara nici o indoiala in mintea tuturor cititorilor apare intrebarea; de ce, de unde si cum au aparut toate prezentarile aduse de Raven Alb J, care fac sens, dar nimeni nu stie de ele. Sunt zeci de mii de academicieni si oameni de stiinta (daca nu sute de mii), care au studiat toata viata lor aceste lucruri si nici unul dintre ei nu a venit cu documentatia adusa de Raven Alb J? Si pe deasupra nimeni din clasa academicienilor sau a oamenilor de stiinta nu aproba (dar nici nu neaga) cele scrise de el.
Secretul se afla in mica fraza (dar nici nu neaga) din parantezele de mai sus. Inchipuitiva ce sar intampla daca “marii artisti” in sticla din Murano ar primi dela mine sau dela oricine o copie a filmului “nelo glass best horse” si li se spune; Raven Alb J face un cal din sticla care nu numai mult superior fata ce faceti voi, dar e cel mai bun din lume.
Preotii Gotilor numiti Prezbiti, au avut Biblia de la inceputul Crestinismului, pentru ca Crestinismul a fost prima religie bazata pe o carte si de aceia Crestinilor li se spunea “oameni ai cartii”. Dar in neamul Gotilor numai Popii stiau sa citeasca si sa scrie iar restul populatiei nu acceptau scrieria datorita traditiei. Hunii nu stiau sa scrie de nici un fel.
Motivul a fost ca daca toata polulatia stie sa scrie si sa citeasca, toata acea populatie poate fi condusa si controlata de cineva necunoscut de la o distanta mare pentru ca un astfel de conducator necunoscut poate controla totul prin legi scrise. Biblia a fost acceptata ca lege scrisa pentru ca era considerta Sfanta. Deci de la Dumnezeu.
Strabunii nostri au fost printre primi Crestini, de aceia cand Imparatul Decius in anul 250 AD sa decis sa elimine Crestinismul din Imperiul Roman in totalitate, Gaetii liberi (Gotii) din nordul Dunarii sub conducerea lui Cnivas au invadat Imperiul Roman.
Herodotus a spus ca daca Gaeti/Tracii se unesc nimic nu le poate sta in cale, dar asta nu se va intampla niciodata pentru ca felul lor este de asa natura incat nu se pot uni, pentru ca sunt prea certareti (ce dovada mai buna ca noi suntem descendentii lor).
Dar religia Crestina ia unit cand au aflat ca Decius sa decis sa elimine Crestinismul din Imperiul Roman. Cnivas a coborit in doua mii de corabii peste Marea Neagra si la infrant pe Decius in 250 AD, in care batalie Decius si fiul lui au murit.
Dar victoria li sa urcat la cap Gotilor si bautura, femeile si toate viciile care intodeauna apar dupa bogatie si maretie au preluat locul decentei si dreptatii impuse de Crestinism. Cu ridicarea viciilor a scazut puterea Gotilor. Douazeci de ani Gaeti/Gotii au facut ravagii in partea de Est a Imperiului Roman pana cand Aurelian a devent Imparat. Aurelian ia infrant pe Goti in 270 AD, a fost numit Goticus si a ordonat retragerea Imperiului Roman sub Dunare.
Ca sa salveze fatza Imperiului, Aurelian a comandat mutarea Daciei Romane in Iliria. In acest fel multi Daci care au avut functii in Imperiu si in general orice Dac care a dorit sa aibe siguranta si linistea oferita de sistemul Roman, sau retras intro anumita parte din Iliria care sa numit Dacia pentru o vreme. Din acesti Daci a facut parte Constantin cel Mare. Dupa el majoritatea Imparatilor Romani au fost de origine Daca.
In privinta primului oras cunoscut numit UR, insusi cuvintul Romnesc ORAS arata relatia etymologica. Cuvintul Romanesc URA are astazi trei intelesuri.
URA ……care cuvint reprezenta “dusmanie”
URA ……care este exact opus, “ati urez fericire”.
URA…….strigatul in grup pentru admiratie sau atac in caz de razboi.
Toate trei cuvintele sunt foarte vechi (printre primele) si nu sau schimbat pentru ca au avut mare importanta religiosa. A fost mare nevoie de cel putin o schinbare pentru a nu confunda lucrurile si de aceia cuvintul URA folosit pentru rugaciune a devenit “RUGA”. Dar sa pastrat intro forma similara cand spunem “ATI UREZ”care este echivalent cu ATI DORESC, dar de fapt a fost “ma rog pentru tine” .
URA care se refera la “uritzenie/dusmanie” are echivalenta cu cuvintul Egiptean URAE care a insemnat URA ZEULUI si Englezul WRAT (pronunta “urat” cu un “u” foarte scurt) care de asemenea inseamna “pedeapsa dela Dumnezeu”. Acest cuvint a aparut atunci cand preotii au explicat anumite dezastre naturale venite dela O-RA zeul, pentru a pedepsi anumite faradelegi facute de oameni.
Dupa aceia avem strigatul URA care era folosit la atac in timp de razboi si care a insemnat chemarea de ajutor lui O-RA Zeul pentru izbanda.
Cuvintul URA si stigatul URA a fost folosit cand oamenii se adunau in Babilon in jurul piramidei numita ZIGGURATcare avea Templul  deasupra, pentru a se URA (ruga) ZEUlui. Strigatul original a fost O-RA dar sa schimbat in URA. Aceasta traditie sa tras de inainte de Potop.
Piramida cu partea rasa desupra unde era altarul, sa numit ZIG-URAT si academicieni Vestici spun ca a insemnat “muntele Zeului”. Au ajuns la aceasta concluzie pentru ca ei stiu de cuvintul Zeu dela Zeus. Habar nu au ca in limba Romana cuvintul Zeu are mult mai mare insemnatate etymologica decat Zeus in Greaca veche si ca Grecii au cuvintul Zeu din limba noastra.
Cuvintul URAT lau inteles ca “munte” in acest ZIGG-URAT pentru ca exista Muntele URAL si Muntii Balcani sau numit “Thracian URAL” (Uralul Tracilor) in trecut. Ei nu stiu ca URCA  in limba Romana inseamna A URCA pe URAL (munte) si cuvintul URCA arata provenienta numelui Muntilor Ural. Dar cuvintul URAT din numele Ziggurat nu este de la cuvintul “munte” ci dela URAT “rugciune”. ZIGGURAT a insemnat “ruga la Zeu”. Noi inca avem cuvintul ASIGURAT. Comparati cuvintul ZIGGURAT cu A-SIGURAT. Deci expresia “teai asigurat”? a insemnat “teai rugat la Zeu”.
Cand zicem “ati UREZ sanatate”, este o reminiscenta dela “ma rog (urez) pentru tine. URA a insemat “ruga” si de la URA a devenit G-URApentru ca din GURA iesea URA (rugaciunea) si de la GURA a urmat GAURA. Cuvintul RUGA a aparut dela RU-GAND; “gandul la Ra”.
Zeul principal in Babilon a fost Bel sau Bal. DECE-BAL a insemnat BAL (zeu) al Dacilor. Numele lui inainte de al infrange pe Fuscus care a fost un general Roman foarte capabil, a fost Doripneu sau Doriplene. Am intalnit amandoua variantele in scrierile antice. JE-BEL a insemnat “razboi” la Mongoli. Din tablitele prezentate de Gene Sorge in acel Face Book reiese ca ZE-BEL a insemnat “razboi” la Daci.
In anumite parti ale neamului a fost RAZBEL si recent a devanit RAZBOI. In Latina razboi a fost BELLUM.
Sa revenim la URA (ruga) care este originea cuvintului Latin URBE si Romanescul ORAS. Nu exista mai clara explicatie si mai buna relatie cu primul oras cunoscut, numit UR decat cuvintul URA. Oamenii sau adunat pentru a se ruga (ORA) Zeului intrun anumit loc. Acolo a fost templul. In Latina ARA inseamna “Templu”.
Nu trebuie multa imaginatie pentru a intelege ca dela cuvintele URBE si ORAS care inseama “localitate” si ARA insemnand “Templu” (in Latina) si URA insemnand “rugaciune” si celalalt URA care inseamna “dusmanie dela Zeu”, apare legatura intre aceste toate cuvinte si formarea oraselor.
In nord unde au existat stejari templul a fost intodeauna sub un stejar ales din anumite motive. In Tracia a fost renumitul Templu dela Stejarul din Dodona. In zonele aride, Templul sa construit in zone speciale cum a fost Templul lui Amon/Amun dela Carnak. Ceva asemanator a fost la orasul UR, Babilon samd. In nord Stejarul a fost baza, iar in zonele aride sau construit Temple din piatra. Templele din nord au fost facute din lemn de stejar. De aceia avem cuvintul TAMPLAR.
La inceput Preotii au locuit in jurul acestor Temple. Dupa aceia oamenii instariti siau facut ceva case pentru a locuii confortabil cand se adunau enoriasii a vedea Preotii care “ceteau” semnele T-RI-MISE de RA. Cand practica de a CETI semnele din CER a devenit regula (RE-GULA a fost RE-GURA), locul sa numit; CETETORIE. Incetul cu incetul (compara cuvintul IN-CET cu CETI) a fost nevie de GARZI pentru a pazi cetetoria. Garzile au facut GARD, care a devenit zid (noteza ZID-ZEU) si cetetoria a devenit CETATE. 
Deci cred ca am explicat pe intelese originea cuvintelor CITA in Latina, CITY si CITIZEN in Engleza si Romanescul CETATEAN/CETATENIE, URBE, ORAS si legatura cu orasul UR.
Cuvintul UR adus de Nirvana insemnand “Domnul” in Maghiara are foarte mare insemnatate. Este mult mai vechi decat cuvintul Romanesc “Domnul”. Amandoua cuvintele se refera la Zeul RA (soare). Anumite cuvinte sau schimbat in limba noastra, dar au ramas in forma originala in alte limbi. Acest UR este un exemplu foarte bun.
De asemenea cuvintul Englez/German RAIN/REGEN insemnand “ploaie”. RAIN este cuvintul original. Cuvintul “ploaie” a aparut mai tarziu. Stiu cumsa format dar ia prea multa explicatie.

Preotii Bessi ” Pileatii”,  numiti la Roma “salli palatinii”(aidoma taranilor nostri ardeleni),  mai aduceau zeilor pe langa paine si sare si jertfe de flori ( si Alecsandri zicea foarte fain…). Acolo si “Magii de la Rasarit” sunt imbracati in straie ale pileatilor bessi, ca si pe “Columna lui Traian”, pe “Arcul de Triumf a lui Constantin” din Roma si pe “Arcul de triumf” al imparatului traco-roman Galeriu, din Tesalonic. Deasemenea “Zeul Medicinei” era trac si se numea Esculap sau “Asclepios”, adica “Sclipitorul” sau “Stralucitorul” adica “DAVUL”, asimilat ” sarpelui medicinei”, totemul prearian al stramosilor noastri.(se gasesc destul de multe informatii (si)in “Metamorfozele” lui Ovidiu). “Bessii”, desi anteriori lui Zamolxis (Sal- Mocsis, DOR-IO,…), devin, prin reforma acestuia, un trib preotesc zamplxian asemenea tribului evreiesc al levitilor(Herodot “Istorii”). Ei sunt singurii antici care au promovat teologia nemuririi, fiind numiti si “NEMURITORII” (M. Eliade, citandu-l pe Herodot).

Pitagora ii numea “mosinieni”(de aci avem cuvintele “mosnegi” si “mosneni”) iar Posidoniu ii numea “MOSI” sau “MYSI” . De aci au si evreii Moshe si noi, clar “Mosi”, acestia servind ca model al castei preotesti romane “Salii palatinii”(asemanatori randuielii ” Castei IO” a Zeitei Mame din Matriarhatul Pelasg. In ceea ce priveste “ORIGINEA ROMÂNILOR – perspectiva istorico-genetică”, io inclin balanta mai mult inspre fraternitatea dintre neamul romanesc si neamul evreiesc. Si mai mult decat atat, in opinia mea si nu numai a mea, de fapt si de drept,  suntem acelasi NEAM, mai ales ca “credinta bessilor “Tarabostesii”-pileatilor, pleystoilor(constructorii de citadele si locasuri de cult) , revitalizata de DECENEIU, i-a influentat pe ESENIENII monoteisti iudaici, atestati recent la Kumran. Unii cercetatori sunt de parere ca “monahismul zamolxian” era asa de bine cunoscut la Roma, incat Iosif Flaviu il foloseste ca termen de comparatie pentru “monahismul esenian”. De fapt “Palatinul” roman fusese intemeiat de printul pelasg (proto-dac) EVANDRU (tradus prin “Barbat bun” , “Om Bun”), fiul nimfei Carmen, prieten al tracului troian ENEEA, cei care si-au dus toti zeii din Troia traca, distrusa de ahei, la Roma, inclusiv pe Gebeleisis, devenita acolo Cibela : ” Mama cea sfanta a cerestilor zei,  Zeita incununata cu sapte turnuri” (care are un altar antic si dedemult in muntii Tibles , care apare si pe Stema Ardealului, care este si Mama evreilor si avea si numele de Helvetia si apare si in multe statui, printre care si “Statuia Libertatii). de la ea avem cele sapte cetati ale Ardealului. Reamintesc faptul ca curentele monahale , desi aparent separate, isi au originea comuna, mai ales ca atat “legile lui Zamolxis”(numite  si “Beleagine”,Legile Frumoase”, cat si “legile lui Moise” sunt mult mai vechi decat PITAGORA. Reamintesc faptul ca Pitagora fusese ucenic al besso-tracului ABOR, ori, evreul primeste invatatura de la dascal, nu invers, iar altii spun ca influenta dacica (traco-bessa) asupra esenienilor este ORIGINEA ROMÂNILOR – perspectiva istorico-genetica.(si ma refer la James L. Sauve: “The Divine Victim”.

 

In Tracia a existat riul Hebron care se numeste astazi Maritza. Fara indoiala ca de acolo e numele de Hebrei. Skytopolis a fost al doilea oras ca marime dupa Ierusalem si acest Skitopolis (orasul Skitilor) a fost in teritoriul numit Decapolis (Locul Dacheilor) care continea 8 orase. Dacii sau numit DACI sau DACAE. E la fel ca numele George si Gheorghe. Amandoua variantele au existat si exista.

 

Vechiul Testament explica din cale afara de bine care a fost limba folosita prin acele locuri.

 

Aici e numai un pic din ce am descifrat din scrierile acelea.

 

AVARAM care tare A-VRUT sa aibe un copil, sia schimbat numele in AVRAAM ce AM-VRUT-AM dupa ce sa nascut Isac. I-SAC a fost dus pentru a FI-SAC-rificat sa MOARA intrun loc numit MORIA.

 

Cand Moise a scos Israelitii din Egipt lea spus ca Duhul Sfant va PASI peste casele lor. Mergand prin desert au ajuns intrun loc numit MARA unde apa a fost A-MARA. Au mers mai departe si au ajuns intrun loc numit E-LIM unde apa E-LIMpede. Si au primit MANA ca sa MANA-nce. Cand au ajuns pe muntele SI-NAI a dat legi NOI si SA-NOI-T totul.

 

Exodul e plin de exemple din acest cod care explica limba Israelitilor. In cartea Why and How the Ice Age Ended & the True History of Pontic (White) Race am scris un intreg capitol despre cine au fost vechii Judei. E cel mai lung capitol din carte. Are vreo 70 de pagini.

Exodul nu a avut loc in sec. XII B.C. ci cam in sec V sau VI B.C. Capitolul lui Ieremia aduce lumina in aceasta directie.

Iraneus (Crestin filozof di sec. III A.D.) a spus ca Vechiul Testament a fost compus ca o forma prin care si cei mai simpli oameni sa inteleaga cam cum a inceput lumea. Deci nici compositorii Vechiului Testament nu a sustinut ca acele scrieri trebuie intelese asa cum sunt scrise.

 

 

Ajunsesem la concluzia ca erau numai doua anotimpuri si ca unul era uscat, iar celalalt ploios dar cu ploaie foarte usoara. Era foarte multa viata animala si o mare civilizatie umana. Am fost sigur ca centrul la toata civilizatia era undeva pe langa Pontus din trei mari motive.
Unul a fost ca Lacul Pontus aducea mult peshte, trestie, papura si pasari de balta. A fost un loc din cale afara de bun pentru a ai face pe oameni de a se stabili acolo in vremurile primitive. De aceia e cuvintul PAPU-RA. Cuvintul PAPU e de la PAPA adica Tatal. Original cuvintele PAPA si BABA au insemnat “Tatal” referinduse la Zeul RA. Deci PAPURA a insemnat “Tatal RA”.
Copil fiind am trait in Isaccea langa Tulcea trei ani. Acolo am vazut ce se poate face cu papura. Cele mai frumoase acoperisiri de case pe care leam vazut in lume au fost cele facute din papura in Isaccea. Cand am fost ultima oara in Isaccea papura inca sa folosit pentru acoperis, dar netrebnicii din ziua de astazi nu au mai taiat papura piezis care este ultima operatie pentru a face un lucru bun si frumos. Oricum din papura se poate face toata casa care e calduroasa iarna si racoroasa vara. Din papura sau facut ROGOJINI care erau folosite in loc de carpet sau saltea. De asemenea sa facut gard din papura care era o frumusete cand era impletit la partea de deasupra. Spicul sau batonul (nu mai stiu cum se numeste) care se ridica primavara se fierbe si se mananca ca porumbul fiert. Radacina de asemenea se mananca si de aceia se numeste RA-DA-CINA. Cuvintul a ramas exact asa cum a fost acum 200 de mii de ani. RA ne DA CINA sa mancam spune cuvintul cum ne se poate mai clar. In Latina CIBUS e mancare; de acolo cuvintul CINA. De asemenea barci se poate face din papura, daca e facuta manunchiuri si se leaga manunchiurile intrun anumit fel.
Deci considerand toate avantajele de mai sus aduse de papura, plus peshte, plus oua dela pasarile de apa, plus pasarile insasi, ajungem la concluzia ca nu a putut fi un loc mai bun pentru oamenii primitivi de a se stabili intrun loc. Odata ce oamenii sau stabilit, civilizatia incepe sa prinda radacini.
Alt motiv de stabilire in Pontus, a fost Bosforul care era numai o limba de pamant unde era locul de trecere a bourilor dintre cele doua continente; deci loc perfect pentru vanatoare si multa carne.
Al treilea motiv si cel mai important decat oricare altul, era sarea din Carpati. Sarea era cum e aurul astazi. Cine a avut sare a avut avere. De acolo sunt cuvintele SIRE si SARAC. SIRE a fost cel care a impartit SAREA si SIRACII au fost cei care au primit sarea. Deci oamenii care controlau sarea din Carpati controlau lumea. In plus era campia enorma intre Pontus si Carpati unde se cresteau cereale si Muntii din imprejurimi plini de fructe, miere si cherestea. A fost intradevar Gradina Edenului.

Tatal nostru  in limba celta:

 

Poerinthele nostru cela ce esti en cheri

Svintzas case numele Teu

Vie emperetzia Ta

Facoesa voe Ta en tzer ase si pre poement

Poene noastre tzafoetzioace doe noaoe astezi

Si lase noaoe datorii le noastre, cum si noi se loesoem datornicilor nostri

Si nu dutze pre noi la ispitire

Tze ne mentueste pre noi de vilclianul. Amin”.

 

 

Va rog dezlegati aceasta enigma.

 

Cititi si articolul

 

http://activenews.ro…ba_1887780.html
“Un contemporan al lui Hașdeu, istoricul maghiar Samuil Kölescri, citind și el lucrarea istoricului englez, a fost șocat de asemănarea dialectului celtic cu limba română. El i-a trimis o epistolă medicului englez Woodward.

 

 

Rugaciunea Tatal Nostru din acest text nu este o asemanare a limbii noastre, ci este limba Romana.
Eu am o ideie destul de buna cum a ajuns rugaciunea aceia la Galii din insulele respective. De fapt sunt doua variante.
O varianta este populatia locala si ma refer la Bretanii originali.
Cealalta e invazia Gotilor in Britania in sec V.
Cartile vechi in limba Englza daca sunt studiate de un Roman fac anumite conectii care nu prea sunt intelese de Englezii de astazi. Cam toate sunt clasate ca legende fara mult adevar, dar daca sunt analizate impreuna cu alte documentatii apare raspunsul la aceasta enigma.
Inainte vreme, Scotia se numea Albania. Wales era impartita in doua;  nordul se numea Venedotia iar sudul Demetia. O alta parte sa numit Armorica. Aceste nume suna mult mai pe limba noastra decat cu Engleza. In legenda lor Bretonii spuneau ca ei sunt descendents ai unor Troieni, care au ajuns in Anglia sub conducerea unui Troian numit Brutus. Acest Brutus a construit un oras numit Troyanova care mai tarziu sa numit Trinovantus si pana la urma a devent Londominium (Londra). Legenda regelui Artur si a poporului sau este localizata in Wales.
Am scris in cartea in Engleza ca Francii, Frizi si Bretanii (sau Pretanii), sustineau ca sunt din neamul Barbarilor si ca se trag din Troia. Francii pretindeau ca au spada lui Hector numita Durindana. Troia a fost capitala Frigiei. Insusi numele de Frigii sau Brigii are conectie etymologica cu Francii, Frisii si Pretanii/Bretanii. Deci cel putin o parte din locuitorii Britaniei au avut o limba asemanatoare cu Frigii din Asia Mica. Asta complecteaza lucrurile din scrierile vechi care spun ca multi misionari Crestini din Asia Mica au mers in acele parti in sec. III si IV pentru a Crestiniza Galii. Au mers acolo pentru ca limba a fost asemanatoare si sau putut intelege. Nu au incercat sa Crestinizeze Germanii pentru ca nu sau inteles verbal. Sau poate au incercat, dar nu au reusit exact din cauza faptului ca nu a fost usor de a invata limba Germana.
Scotia si parte din Irlanda sau numit CALEDONIA dupa Crestinizare, care pe limba noasta inseama CALEA DOMNULUI. Galii/Keltii din trecut nu vorbeau o limba Germanica, ci era o limba asemanatoare cu a noastra. ALESIA care a fost capitala Galilor din Franta, a fost intrun loc bine ALES care nume nu a putut fi explicat pentru ca nu exista o conectie lingvistica in limbile actuale unde au trait Galii.
Dupa ce Saxonii au cucerit o mare parte din Bretania limba Germana a fost impusa si limba din Wales a devenit Germanica.
Legendele Regelui Artur vorbesc de un vraci Merlin care se prefacea noaptea intro pasare neagra. Cred ca e destul de evidenta relatia intre acest Merlin si Mierla care e pasare de noapte. Regele Artur si oamenii lui au fost Crestini si vorbim de mijlocul sec. V. Uni din eroii din aceste legende sau numit Hector sau Ector. Este foarte clar ca misionarii din Asia Mica (probabil Frigia) au introdus Crestinismul acolo si de acolo Rugaciunea.
Limba care o vorbeau majoritatea oamenilor din Asia Mica a fost limba pe care o vorbim noi astazi. Banuesc ca Misionarii iau invatat pe localnici Rugaciunea Tatal Nostru exact asa cum a fost in limba lor din Asia Mica si sa pastrat in forma originala. Asa cum Tatal Nostru in Latina exista in multe tari unde slujba era in Latina, banuesc ca tot asa acel Tatal Nostru din Anatolia a fost utilizat the Celti (pronunta Kelti) din Marea Britanie.
Varinta a doua, e caci Gotii care au invadat Britania au dus acea rugaciune cu ei este tot atit de valabila. De fapt e posibil (chiar din cale afara de posibil) ca Gotii gasind oameni localnici care vorbeau o limba asemanatoare au introdus Crestinismul (care poate deja exista) si au devenit puterea Crestina din legendele regelui Artur. Crestinismul a disparut la fel ca denumirile descrise deasupra si poate si limba dupa ce Saxonii au dominat Bretania. Dar concluzia mea e ca limba nu a disparut, ci datorita faptului caci Gotii erau Barbari si aveau scrisul interzis, nu au ramas recorduri scrise in limba Gotica (Romana) ci numai scrieri in Germana sunt gasite in Anglia.
Legendele regelui Artur sau pastrat oral. E cum nu se poate mai clar ca Saxonii nu a pastrat varianta orala a regelui Artur (inamicul lor) care vorbeste de luptele cu Saxonii si cum Saxonii au fost infranti. Fara indoiala ca inca o alta natie a existat in Anglia cand Normanzii (care au fost Goti) au cucerit teritoriul. Normanzii au fost foarte putin la numar in comparatie cu populatia locala (in jur de 10 mii) pentru a controla o tara de marimea Angliei. Parerea mea este ca localnicii care erau de origine Bretano/Gotica si fusesera sub dominatia Saxona, normal ca sau aliat cu Normanzii si astfel Saxonii nu au putut niciodata elimina puterea mica care ia cucerit si ai controla. Pentru ca nici Normanzii nu au avut scriere inafara de biblie, nu prea sunt deloc recorduri scrise in ceia ce sa intamplat pe teritoriul Angliei dupa invazia Normanzilor inafara de cronicile in Latina.
 Limba Engleza e compusa din 30% cuvinte Germane si 60% cuvinte Romanesti.  Gramatica Engleza e de origine Germana. Mai jos sunt doua exemplare in limba Engleza de astazi care reprezinta aceiasi descriptie. Prima scriere e cu cuvinte Germane, iar a doua cu cuvinte de origine Romana. Faceti comparatia.
Varianta Germana.
We go to our house and eat some bread and swine flesh nicely cooked, drink some milk and let you speak to us about all the earth’s problems.” 
Varianta Latina (Romana).
“Let’s proceed to the residence we occupy and consume a number of fresh biscuits with grilled pork, and as beverage we have plenty cups of lactate products while you lecture us regarding global problems.”  
Daca gasiti o persoana inteligenta care vorbeste Romana dar nu stie Engleza sau Germana si i se cere de a citi primul text si explica ce intelege, nu va intelege absolut nimic. Un German intelege totul. Dar daca Romanul citste al doilea text si i se da voie de a folosi un pic de imaginatie, va intelege destul de bine ce e scris in acel text. Un German nu intelege absolut nimic din al doilea text. Cineva care nu stie decat limba Latina intelege anumite cuvinte din al doilea text, dar nu intelege absolut nimic din ce spune in text.
Arat mai jos de ce un Roman intelege al doilea text. Cuvintele Romanesti cu negru inchis daca sunt legate dezvaluie textul.
“Let’s proceed procedam to the residence rezidenta we occupy ocupam and consume consumam a number numar of fresh biscuits biscuiti with grilled grilaj pork porc, and as beverage bautura we have avem plenty pline cups cupe of lactate lapte products produsewhile you lecture lectie us regarding garda global  glob problems probleme.”
E posibil sa fie legatura intre cuvintele Welsh and Vlachi pentru ca pe vremea cand Gotii au invadat Anglia termenul Vlachi deja exista. Foarte posibil ca  parte din Vlachi sa fi mers cu Gotii inspre Vest.
Cei care restrang istoria noastra la Daci fac o mare greseala. Dacii au fost numai o mica parte din neamul Gaeto/Skitilor care a fost enorm.
VS: Speak ~ Ra-spic-at !
Carme Jimenez Huertas, lingvist spaniol:
Acest domn face analiza câmpului semantic al războiului… Cum se zice „tratat”, de exemplu? În franceză – trate, în italiană – tratato, în spaniolă – tratado, în română  – tratat.  În latină? Fuendus!!!  Cum se zice “război”? În franceză  – guerre, în italiană – guera, în spaniolă – guerra, în latină – belum!!!  Cum se zice “dezastru”? În franceză – desastre, în italiană – desastro, în spaniolă – desastre, în română – dezastru. În latină? Clades!!!  Cum se zice “luptă”? În spaniolă – lucha, în franceză – luta, în italiană – lota, în română – luptă. În latină? Pugna!!! Și exemplele sunt mult mai numeroase… În toate limbile romanice această terminologie coincide, însă nu și cu latina. Ele provin din ceva comun; e clar că au o aceeași origine, o limbă mamă, care NU ESTE LATINA! Latina este o soră, sau mai degrabă o verișoară a limbilor romanice, nu mama lor!!! Să ne înțelegem – nu neg influența latinei, dar este ulterioară, o influență din Evul Mediu…”
Din ce a spus lingvista Huertas am ajuns la concluzia ca ea a citit cartea mea. Nu e posibil ca sa fie atit de multe coincidente. Ives Cortes lingvistul Francez a venit cu acele cuvinte care dovedesc ca e o problema cu limbile Romantice evoluind din Latina.
Mie ami pare culmea culmilor e ca Romanii nostri aduc mari dovezi spuse de lingvisti straini care au citit cartea mea in Engleza si nu fac altceva decat sa repete ce am scris eu. Eu nu zic ca termenul de limba mama nu a existat inainte de a fi scris de mine, dar nu am gasit nicaeri acest termen si am cam citit toate cartile de etymologie ca sa vad ce stiu marii lingvisti. Va spun drept caci am ajuns la concluzia ca nu stiu nimic.
Am adus mai jos un pic din scrierile din cartea respectiva si am si tradus pentru cei care nu stiu Engleza.
Introduction page  8 Why and How the Ice Age Ended & the True History of the Pontic (White) Race. 
The study of European languages and their origin stopped dead in its tracks because it encountered dead ends everywhere. That’s the result of the concept that its beginnings could be found in Sanskrit, Latin, or Greek. These are supposed to be “the mother languages”. In fact, these are all daughter languages and their mother is the Pontic language, to which the Romanian language is by far the closest. However, I will use Romanian as the mother language to make things easier for both me and the reader as well.
Studiul limbilor Europene sa oprit brusc pentru ca sa ajuns la capete moarte in toate directiile. Acest rezultat se datoreaza faptului ca originea se va gasi in Sanscrita, Latina, ori Greaca. Sa crezut ca aceste limbi ar fi “limbi mama”. De fapt aceste limbi sunt fiicele limbii Pontice, de care limba Romana e cea mai apropiata. Oricum eu folosesc limba Romana ca limba mama, ca sa fie mai usor pentru mine si pentru cititori.  
Page 75
. To put it briefly, the Romanian language is the center of all Indo-European languages. All the languages related to it, sprang from the main mother language which formed around the Black Sea (actually Lake Pontus) before the great flood. Romania’s language is closer than any other to that mother language.
Pe scurt limba Romana e centrul limbilor Indo-Europene.Toate limbile inrudite au pornit de la limba mama care se format in jurul Marii Negre (Lacul Pontus) inaintea Potopului. Limba Romana e mai apropiata de limba mama decat orice alta limba.
Page 76
Un lexicon in trei limbi
Romanian …………………………….Latin ………………………………………English
VICA (BICA)………………………….TAURUS…………………………………BULL
VACA……………………………………VACCA………………………………….COW
VITEL…………………………………..VITELUS………………………………..CALF
VITEA…………………………………..VICCULA……………………………….HEIFER
VITE……………………………………..PECUS………………………………….CATTLE
How can Romanian descend from Latin when Latin is so disorganized in comparison? A daughter language deteriorates when separated from the mother language. Anyone can see what a mess the English language is as a result of mixing.
Cum poate limba Romana sa evoluese din Latina cand Latina arata atit de desorganizata in comparatie? Fiica unei limbi se deterioreaza cand se desparte de limba mama. E usor de vazut ce harababura e in limba Engleza cand limbile sunt amestecate. 
Another comparison, which will bring a lot of light, is the word horse:
O alta comparatie, care aduce multa lumina e cuvintul CAL.
Romanian……………………………..Latin………………………………………English
CAL……………………………………..EQU………………………………………HORSE
CALARE……………………………… EQUESTER…………………………….MOUNTED
CALARET……………………………..EQUES………………………………….RIDER
CALATOR…………………………….VIATOR………………………………….TRAVELER
CALATORIE………………………….PEREGRINATIO ……………………..TRAVEL
GALOP…………………………………CURSUS…………………………………GALLOP
In limba Romana cuvintele in relatie cu CAL sunt atit de bine legate pentru ca Barbarii au fost aproape intodeauna calare.
Limba Romana e limba mama la limbile Romanitice inafara de Franceza. Gotii au cucerit tarile respective si au impus limba. Limba Franceza e inrudita cu celelalte limbi, dar e limba originala. Exista ceva influenta dela Goti in Sudul Frantei si in Normandia.

Soare si seara sunt inrudite la fel cum sunt inrudite soarece si sorici.

Ca-n vorba aia : “Sunteti neamuri? Da, mama mea si mama lui au intins rufele la acelasi soare”

 

Soare vine din indoeuropeana suresh, surayah, soare. Nu este un compus al lui Re egiptean, asa cum ai sugerat si in alte parti. Ce nu intelegi este ca Re nu se citeste Re, ci Ram, ca in franceza, este un e nazal, de aceea este un accent circumflex pe el. De aici pronuntia mult mai ezitata , Ra.

 

Re=Ra=Ram era la origine o zeitate a focului, intruchipata prin soare, dar ca sens al cuvantului, insemna foc, nu soare. Ca sa vezi diferenta, compara Helios (soarele) cu Apollo (zeul soarelui) si poate ai sa intelegi.

 

Bineinteles ca SEARA vine de cand zeul RA incaleca pe o SEA si ne spunea povestea asa, si nu din latinul SERA, ar fi prea fad, nu?

 

Si ca sa nu ma lungesc in tatonari lingvistice fara finalitate,voi spune ca eu cred ca SOARE si SEARA sunt calitati ale lui OSIRIS, ca zeu solar si ca rege al apusului, asa cum arata unul din numele lui, OSIRIS KENT AMENTI. Si ca cele doua cuvinte sunt derivate din numele lui.

 

 

Variatia vocalelor in numele generic al divinitatilor apare datorita scrierilor stravechi ideografice si pictografice, fara vocale, mostenite din culturile neolitice anterioare tracilor. Aceste nume ale divinitatii sunt frecvente si ( mai ales) in cultura noastra straveche. Divinitatea preariana: “ZE”- ZEUL, cu variantele : “ZAU”, “ZO”, “ZA”.

– Pentru chezasie in juramant, strabunii nostri cereau imperativ formula: “ZI ZAU!” sau “ZI ZO!”, adica : ” “Invoca-ti divinitatea!”(In satele din Bistrita-Nasaud, se foloseste si acum aceasta exprese si chiar se tine cont de ea.)

– “Ze” este o abreviere desemnand Zeul si apare frecvent peste tot.

– “Za” este “Alfa si Omega”, “inceputul si sfarsitul” unui alfabet citit de la dreapta la stanga, nu de la A la Z, ci de la Z la A, asa era in perioada straveche.

Za-molxis, “Zeul mos-urs), “Oxios”- “urs”, “zeu urs”, cu atributii martiale, adica razboinice: “Mos Martin”.

Za-Rea (zarea) este numele Zeitei chtonice, casatorita cu Ra: “REEA”, mama(Ea este perceputa “ca inceput al luminii”) tuturor Zeilor. Mai recent ( :lol: adica in epoca Imp. Roman), numele “Reea” este purtat si de catre o nimfa: “REEA SILVA”, cea care i-a nascut pe Romului si Remus(iata ca nu intamplator a deschis si Aseneth topicul celalalt, despre Imperiul Roman- confirmand faptul ca “nimic nu-i intamplator” nu-i o vorba, ci asa este.)

Si inca ceva: Tesatura de in si canepa se numeste “panza”, adica: “PAN-ZA”, sau “zeul” PANN (care era TOTH). De aci avem expresia : “pana in panzele albe” :lol: , cu sens de “tot”, adica: “pana la capat”, Panzele vechi se numesc si astazi:”raze”(“a” cu “caciula”).

 

 

Hermes era Toth, nu Pan. Pan era fiul lui Hermes. identificat uneori cu Khnum, zeul cu cap de berbec.

Expresia “pana in panzele albe” vine de la antici care se imbracau in alb cand purtau doliu. Adica pana la moarte. De acolo vine, nu de la PAN-ZA.

 

Sa presupunem ca ar fi adevarat. Ar insemna ca aparitia acestui limbaj coboara pana spre oamenii pesterilor, inainte de formarea primelor state. Cro-Magnon. Oamenii savanelor, ai deserturilor. Primii oameni. Ei au fost cei care au gandit pentru prima oara zeii. Si le-au dat nume.

Limbajul lor trebuia sa fie structurat in jurul acestor silabe de forta. RA peste tot, TOTH peste tot.

Pentru ca RA si TOTH conteaza, sunt cele mai importante chestii din universul mental si material.

Ar putea fi o limba comuna, sau cateva limbi primordiale, asemanatoare, create la fel.

 

Si astazi taranii spun “Zau?” sau “Zi zau”.

 

O spun cu sens de indoiala in spusele interlocutorului. Nu cred ce zici, asa ca te pun sa invoci numele zeului tau.

Ortodocsii vad in asta o blasfemie, o reminiscenta pagana, o invocare a numelui Domnului in desert, si o interzic.

Insa ar putea fi o reminiscenta a timpurilor vechi cand se intalneau oameni din diferite triburi sau popoare, nu puteau avea incredere unii in altii, si isi cereau reciproc invocarea zeilor proprii, ca garantie a adevarului.

 

 

Potrivit credintelor egiptene, locul unde se duc sufletele celor buni, dupa moarte, era numit “AMENTI”, pastrat in limba noastra ca substantiv: “AMINTIRE”, dar si ca verb: “A AMINTI”, sau: “A trece in amintire”. Eminescu comprima in versul sau inspirat aceasta realitate: ” Ne-or troieni cu drag/ Aduceri AMINTE”.

Stramosii nostri nu au folosit pentru a defini “intregul”, numele zeului de origine traca “Pann”, cum ar fi fost firesc, nume preluat in panteon si vocabular mai tarziu de catre greci, ci au asimilat numele zeului egiptean “Toth”. Asa ca, grecii vor zice: Pan theon”, iar noi vom zice : “Toti zeii”. Se mai foloseste si azi expresia :”Pe toti zeii!”.

Va reamintesc faptul ca, inainte de Zeus stapanul panteonului grecesc sa fie pomenit, caci inca nu erau grecii, ei aparand in istorie dupa un mileniu si jumatate, erau cei ce-si ziceau si-si mai zic : “IO”= “Sfant”, adica: ” Zeita “, “Regina”, “Matca”, “Imparateasa”, etc. “IO” este “peregrina”, “cea care calatoreste”, “BABA IO”(cu diferitele ei nume, functie de perioadele istorice, functie de popor, trib, ginta, neam, etc.) si care a infiintat Prima Dinastie (si) in Egipt. Ea a daruit egiptenilor cuvintele : “TOT” si “AMINTIRE”(AMENTI- ca “RAI”. Numele ei este pastrat si in latinescul : “RIO” – ” R(EEA) IO”.

“RAI-ul” pe pamant era “Tara Dorului- Taramul Celalalt- Tara Rodului bogat”, RA-MANIA(Tara Zeilor “MANI”), unde ARMONIA ( anagramat Romania) era considerata “coloana vertebrala” a lumii tracice si a celei pretracice guvernata de frumoasa BABA “IO”, de care s-a indragostit insusi DIAUS PITAR, adica, cum se zice p-aci: “DUMNEZEUL PITA”.

 

 

Confunzi triburile fino-ugrice cu ungurii de azi care sunt mai mult slavoni si huni decat sumerieni.

Asta in cazul in care teoria Ugarit-Ungaria se va dovedi intemeiata.

Anul 897: Sosirea triburilor maghiare conduse de Arpad, in timp ce in aceasta parte a lumii, pe teritoriul tarii noastre, lua fiinta o   Episcopie in cetatea lui “Gelu – Dux valahorum”, Dabaca, langa Dej.

Anul 950: Conducatorul ungur Gyula este botezat in Constantinopol.

 

Daca=Dakka=Akkad

 

 

In anul 390 se nastea la Durostorum, pe Dunare, cel mai mare general roman de origine geto-dacica Aetius Flavius, Comandant al intregii armate romane de apus, consul si patrician. In 20 iunie 451 pe campiile Catalaunice (Franta de azi) il invinge pe hunul Attila numit : “Biciul lui Dumnezeu”. Hunii atunci au disparut din istorie. Mai departe, Aetius Flavius duce razboaie cu gotii, francii burgunzii si vizigotii. In 21 sept. 454 este asasinat la Roma din porunca imparatului Valentinianus care se temea sa nu devina imparat in locul fiului sau, Petronius. El este socotit de istorici ultimul mare general al Imperiului de Apus.

In anul 391, imparatul Teodosie cel Mare, trac din tribul moeso-bess dunarean, interzice cultele pagane in imperiu, iar in anul 394 acelasi imparat interzice jocurile olimpice. In sec. al IV-lea si al VI-lea, pana la venirea primelor triburi slave (sec. al VII-lea), Dioceza bizantina DACIA avea urmatoarele Prefecturi: Dacia Ripensis, Moesia Superior, Dacia Mediterranea, Dardania, Praevalitana si pe o perioada destul de lunga si Tesalia. Dioceza Tracia avea in componenta Prefecturile:  Moesia Inferior, Scitia, Haemimontus, Europa, Panonia si Rhodopa. In toate aceste Prefecturi, precum si in cele ale Diocezei Macedonia si in tot Iliricul, limba preponderenta era latina populara ( ” Vetus latina”, sau ” Vulgata” ) care se va transforma incet, incet, in limba si dialectele romanesti. In anul 404 Fericitul Ieronim traduce Sfanta Scriptura in limba latina populara ” Vulgata”.

Foarte interesanta poveste care nici macar nu este corectata, insa este placuta pt. citiva…

Raven alb are parerea ca si Hunii sint, cum sa scriu, strabunii romanilor; iar tu LuciaD am vazut ca esti de acord cu el, doar ca ce ai scris mai sus nu prea arata asta… Eram curios de parerea lui la ce ai scris tu.

Deci, mai intii pe cimpiile Catalaunice, Atilla nu a fost invins!

Iar in anul urmator, in 452 s-a indreptat spre Roma. A facut una cu pamintul citeva orase care s-au opus, restul s-a predat.

Nu a mai avut adversar asa ca pina la Roma nu s-a oprit, nu a mai avut armata si curajul de a lupta Imperiul Roman.

Papa Leon II-a l-a intimpinat si a ramas “mister” discutia lor. Insa se stie ca Atilla a crutat Roma si  s-a intors in Hunia.

Roma nu l-a putut invinge prin lupta asa ca l-a invins in stil “roman”, adica miseleste prin otravire. (in 453)

Hunii nu au diparut, doar s-au retras in est…

 

Apropo de Unguri, nu aveau nevoie de renumele Hunilor pt. ca oricum si-au facut renume „A sagittis Hungarorum libera nos, Domine!” , cuprinzind aceste cuvinte se rugau Europenii.

 

Hunii nu au disparut deloc, ci dupa ce au fost infranti de Gepizi (un neam de Goti care au fost vasalii lui Atila), au stat pasnici cam un secol. Dar may tarziu Justinian le platea tribut ca sa nu atace teritoriul Bizantin. Nu sau mai numit Huni ci AVARI si concluzia mea este ca numele nou a aparut de la AVERA enorma pe care AVEAU Hunii. Toti Hunii pana la unul aveau scarile si zabalele cailor din argint. Platosele si coifurile erau aurite si Hunii se cunosteau de departe cine erau dupa stralucirea lor.

 

Si la Huni si la Avari marea capetenie sa numit Kagan. Cu totii ati auzit ca Hunii, Avarii si Mongolii au fost inruditi. Intradevar au fost inruditi. La Mongoli KA-GANUL sa numit KA-KHAN. In limba vechilor Mongili KA a insemnat KAP (cap). KA-KHAN a insemnat KAPUL-KAPILOR. Sper ca ati inceput sa intelegeti.

 

De asemenea in limba vechilor Mongoli CAL sa numit CULA. BUCA a insemnat BICA, Sau CAAN a insemnat ALB. Nu e nici o asemanare intre cele doua ultime cuvinte, dar daca stim Latina apare o mare asemanare intre CAAN si CAAN-DIDO care inseamna ALB in Latina. Si daca adaugam cuvintul Romanaesc CANDELA care da lumina si care LUMINA sa numit ALBA in Latina, incepe sa faca si mai mult sens.

 

Sau faptul ca a fost CURIATA in Latina si CURILTA in vechea Mongola, care cuvinte a insemnat “adunare” si ca termenul a aparut delaCURGE sau CURE de asemenea adauga la aceste “coincidente” etymologice. Si cum am spus undeva mai devreme insus cuvintul MONT-GOLIA inseamana MUNTI-GOLI in limba noastra. Daca nu credeti verificati pe Google Earth si veti vedea ca nu e atceva decat MUNTI- GOLI  in MONGOLIA.

 

Hunii au continuat a fi o mare putere sub numele de Avari care au locuit in Campia Pannoniei pana in anul 800 cand au fost infranti de Franci. Dupa acea infrangere Avarii sau retras in muntii Banatului si de acolo numele Hunedoara, Simeria si Sibiu. Hunedoara dela Huni, Simeria dela Simeri/Cimeri si Sibiu dela Sibiri.

 

Maghiarii au venit in Campia Pannoniei in anul 900 si sau stabilit acolo pentru ca nu mai era nici o putere bazata pe cavalerie pentru a controla acel tritoriu. Putini oameni localnici inca au locuit acolo, ca de exemplu Sigheti care au foast acolo inainte de a venii Hunii si de acolo Seghedin. Lacul BALATON are numele dela cuvintul BALTA. Maghiarii care nu vorbesc bine Romaneste nu pot spune BALTA  ci pronunta BALATA. Am crescut in Banat si am auzit aceasta pronuntie.

 

Deci documentatie exista berechet, dar e din cale afara de greu a intoarce lucrurile pe calea adevarata odata ce istoria a fost invatata gresit. E din cale afara de usor a invata pe cei ce nu cunosc nimic din istorie, dar e aprope imposibil de ai reinvata pe cei care au fost invatati gresit.

 

Exista atit de multa documentatie, incat cartea Why and How The Ice Age Ended & The True History of the White Race a fost de aproape 5000 de pagini. Mia luat 2 ani pentru a reduce cartea la 500 de pagini. Deci va dati seama cat de multa documentatie a trebuit sa tai pentru ca o carte mai mare de 500 de pagini nu e citita de nimeni.

 

Istoria noastra va fi inteleasa corect in generatiile urmatorare, dar deocamdata nu e nici o speranta pentru generatiile prezente.

 

 

Etius a fost Trac si a fost denumit “Ultimul Roman” datorita faptului ca nu mai existatu Romanii din vechime care erau cu adevarat caractere mari.

 

Batalia de la Catalunia sa terminat fara a fi clar cine a invins. Amandoua tabere sau presentat a doua zi pregatiti de lupta, dar nimeni nu a atacat. A treia zi Atila a plasat calaretii in pozitie de aparare si carele Hunilor au inceput sa se retraga. Datorita acestui fapt victoria a fost declarata de Romani.

 

Motivul pentru care Atila sa retras, a fost prorocirea facuta de o femeie (ursitoare) care el o considera foarte de incredere, datorita faptului ca ea a avut dreptate de fiecare data.

 

Am o carte care e compusa numai din fragmente care au supravietuit si scrierile sunt originale numai in Greaca si Latina. Fragmentele din Greaca nu le inteleg, dar cele Latine desvalue mari secrete. Un fragment scris original de Jordanes este in acea carte si el da anumite cuvinte ale Hunilor care nu sunt in traducerea lui Momsen, sau daca sunt scrise sunt traduse gresit. De exemplu Momsen scrie numele lui Alarico fara litera O. Scriind numele Alaric, numele a fost Germanizat. Cuvintul original “Ursitoare” nu a fost folosit si nici “scrijeli” iar cuvintul “stravama” a fost prescurtat in simplu “strava”. Nimeni nu poate intelege nimic din cuvintul Hunic “strava” pentru ca nu e inteles de nimeni. Dar Stravama e cu totul alta poveste.

 

Ursitoarea a prezis ca batalia nu va fi castigata de Atila, dar cel mai mare dusman al lui va muri in acea batalie. Regele Vizigotilor (am un lapsus acum si nu ami amintesc cum la chiamat) a murit in acea batalie. Atila a considerat ca prezicera sa implinit.

 

In anul urmator Atila a aflat ca Etius era invidiat de Imparat si a plecat spre Roma. Stia ca Etius nu mai era o problema. A pustiit nordul Italiei dar nu a reusit sa cucereasca nici o cetate. Era in graba spre Roma. Papa Leon la intampinat imbracat in haine de sac si in picioarel goale. La rugat in numele lui Dumnezu sa nu distruga Roma. Roma nu ami avea nimic, nici aur nici argint nici macar mancare pentru Romani. Alarico a luat totul.

 

Au fost sfatuitorii lui Atila care lau rugat mai mult decat Papa sa abandoneze cucerirea Romei, pentru ca asa cum a spus marele Prelat, Alarico a murit pedepsit de Dumnezeu pentru ca a pustiit Roma. care era centrul Crestinismului. A fost acest argument adus de oamenii lui Atila care la intors din drum.

 

Dar la intoarcere Atila a atacat Aquelia care era un oras foarte bogat. Nu a reusit sa cucereasca orasul pentru ca Hunii nu aveau echipamentul necesar de asediu. Atila a dat ordin de plecare, dar in ultimul moment a observat ca doua berze care aveau cuibul pe on turn au plecat cu puii in spate. Nudumerit de un asemenea fapt Atila a ordonat sa opreasca plecarea. A doua zi turnul a cazut si a rupt coltul zidului. Hunii au intrat in graba in cetate si au devastat totul.

 

Atila a murit in scurta vreme de la acest eveniment si la moartea lui a avut loc STRAVAMA. In limba noastra VAMA a insemnat si inseamna “datorie”. Colectinarii de impozite sau numit VAMESI in trecut. Stravama care era ceremonia facuta de Huni, foarte clar a insemnat “datoria pentru cei plecati”. STRABUNII si STRAVAMA e ca manusa si mana.

 

La acea stravama Hunii se “scrijeleau” dupa vechiul lor obicei. Ce inseamna SCRIJELT? Este o taietura superficiala care dupa cum insusi cuvintul care se auto explica, e facuta superficial (zgarie) atunci cand se “jeleste”. Deci cu aceasta ocazie aflam de unde avem cuvintul scrijelit.

 

Tatal lui Atila si Bleda sa numit Mundus. In limba noastra nu ami exista numele Mundus, dar esta inca mult practicat in Spaniola. Unchiul lor sa numit Roua dar uni au prescurtat numele in Rua.

 

Numele Atila de asemenea nu mai este practicat de noi, pentru ca Numele lui Atila a fost atit de mare incat nimeni nu a mai indraznit al folosii. La fel ca numele lui Isus. Numele Isus a fost foarte comun in trecut printre Traci. Senatori Romani au existat cu numele Atlius si Atalus au fost cative regi Traci din Pergamum. In Banat inca a existat numele Bleda cand am fost copil.

 

Hunii au fost foarte mult folositi de Imperiul Bizantin ca mecenari. Belisarius sa bazat foarte mult pe Huni si Procopius spune foarte clar ca Hunii sau numit Massagete mai devreme.

 

Priscus spune ca Skytii (Hunii) aproape toti vorbeau limba Gotica (nu e de mirare pentru ca erau limbi foarte apropiate) si foarte multi dintre ei vorbeau Latina, dar nu Greaca.

 

 

Atilla nu a fost ‘kagan’ , a fost rege. Fii lui au fost printi, dintre care unul de exemplu s-a numit Chaba, adica Csaba. Acest Csaba a plecat in Grecia, (bine’nteles nu de unul singuri ci cu cei care il sprijineau) incercind sa primeasca sprijin, insa nu a primit, asa ca s-a dus mai departe in asia, la ceilalti huni, lasind vorba celor ramasi, ca se va intoarce. Ceilalti huni ramasi, s-au retras inspre est si de atunci asteptau secui revenirea, printului Csaba.
ReVenirea maghiarilor s-au mai bine spus, a 2-a revenire a scitilor nu a fost in anul 900 ci in 677.
Cronicile maghiare, scriu aceste fapte si se mai pot citi si insirarea urmasilor lui Atilla si Csaba ajungind pina la Arpad. In aceste primii ani citiva capitani ajunging la Roma, la intrebarea cine sint, ei au precizat ca sint ‘Sabiri’.
Siberia are denumirea de la Sabiri.
…Sint acei Sabiri despre care si domnul Raven a scris.
;daca tot am ajuns, pina aici, continui sa va mai scriu si despre ‘Uitiguri’ despre care domnul Raven a amintit.  Ei sint acei Uitiguri din partea vestica a Chinei actuale despre care cind si cind se mai aude la stiri despre un atentat sau o incercare de atentat. Acele incercari, si atentate pe care le fac impotriva guvernului Chinei, Uitigurii sint prezentati la stirile din Romania ca si cum ar fi “teroristi”, cind defapt se zbat pt. a nu fi inghititi de chinezi; pt. ca acesti chinezi le i-au slujbele si se muta (ii muta) intre uitiguri. Uitiguri nu au drepturi, nu au la cine sa se plinga s-au sa-si ceara drepturile…
Revenind, capitala Mongoliei, adica Bator are denumirea de la un conducator scit. Bator inseamna pe ungureste: curajos.
Iar pe huni, chinezii ii numeau in mai multe feluri, depinde de timpul de care vorbim..
Eu stiu ca ii numeau xiongnu sau hsiungnu. Numele Ungariei in chineza este: hsiungia-li (interesant, nu?)
Confucius ii numea pe huni, seniun.
Varianta domnului Raven ouzi, doar de la el l-am auzit, iar explicatia despre acest nume ‘lasa de dorit’!
Mai departe, ceea ce a scris despre Balaton este o noua inventie a dinsului, (ca sa ma exprim frumos) si anume ca maghiarii nu pot pronunta cuvintul Balta si de aceea au dat denumirea de Balata/ Balaton…
Ca dovada, ca pot pronunta cuvintul “balta”, va scriu ca la topor i se mai spune si BALTA.

Este din cale afara de bine stabilit faptul ca Magyarii au venit in campia Panoniei in anul 895-6 sub conducerea lui Arpad. Dupa aceia au facut incursiuni tot roata, pentru ca puterea lor era bazata pe cavalerie, dar nu au impus nici un fel de dominatie pe locurile unde au facut incursiuni. Nu aveu cum si nici nu aveau o forma politica organizata de nici un fel. Doupa Crestinizare 100 de ani mai tarziu, biserica Catolica a dat o anumita structura politica Magyarilor si a inceput cronica lor scrisa in Latina. Am incercat sa obtin aceasta cronica, dar nu am reusit. Oricum nu se poate da mare crezare acelei cronice la evenimentele externe, pentru ca nu exista o alta documentatie la vremea respectiva. Trebiue tinut cont ca acea cronica nu a fost scrisa de scriitori independenti ci de secretari ai Regilor Magyari. Cronici scrise de secretari sunt scrise pentru a maguli mandria regilor care nu a fost niciodata modesta. Nu exista nici o documentatie or istorie scrisa a Magyarilor inainte de Crestinizare. Sunt doar cateva scrieri de Bizantini despre batalia lor cu Bulgarii care ia fortat pe Maghiari a veni in campia Panoniei.

 

Capitala Mongoliei se chiama ULAN BATOR  care inseamna “razboinicul rosu”. Sarmatii care au fost Osenii si Maramureshenii de astazi aveau cuvintul BATAVII pentru “razboinici”. Cred ca ne e nevoie sa arat caci cuvintele BATALIE si BATAVII si BATORII au aceiasi radacina in cuvintul BATE care merge mai adinc la alte cuvinte Romanesti. Iar cuvintul U-LAN care inseamna “rosu” comparat cu Romanaescul BA-LAN care inseamna “alb” au acelasi sufix.

 

Strabunul primar a lui Temujin (Jinghis Ka-Khan de mai tarziu) sa numit BODONCAR. Se numea asa pentru ca nu prea era de acord cu fratii lui si se opunea aprope intodeauna. Adica BODOCEA. Un termen popular Romanesc pentru cei care se opun verbal fara motiv serios. Despre acest Bodoncar scrie mult in Istoria Secreta a Mongolilor.

 

xxx

 

Trebuie sa spun ca nu prea sunt incantat de cunostintele istorice pe care le am, pentru ca ma aflu incontinu in situatii ridicole. Datorita faptului ca Estul Europei sa aflat sub dominatia Turca 5 secole, istoria Europei de Est a fost facuta de cei din Vest, care nu prea au inteles ce au citit despre istoria Estica. Cuvinte si explicatii date de cronologii antichitatii despre Estul Europei si Asia nu au facut mult sens pentru ei, iar ei au interpretat lucrurile in felul lor. Asa ca noi toti din Estul Europei neam trezit cu o istorie facuta de altii. Magyarii au cronica lor care nu prea e crezuta de cei din Vest, iar noi avem o istorie enorma scrisa de Greci si Romani si nu trebuie decat sa ne ocupam de ea. Eu am scris o mare parte din aceasta istorie in Engleza, dar va lua o noua generatie pentru a prinde radacini.

 

Problema cea mai mare pe care o am e insusi istoria imensa a natiei noastre. Eu asi fi foarte fericit daca Hunii ar fi stramosii Maghiarilor, Bulgarii sa fi fost Slavi,  Imperiul Bizantin Grec, Gotii Germani samd.

 

De ce acest lucru?

 

Pentru ca in acest fel, preocupatia mea principla ar fi oamenii inainte de Potop si formarea limbilor Europene din limba originala, bazat pe scheletul acelei limbi care se afla in limba Romana. Dar datorita faptului ca istoria are ramificatiile ei si daca istoria adevarata este descrisa asa cum sa intamplat, eu trebuie sa ma bag peste tot si sa ma opun tuturor. Trebuie sa ma bag in istoria Gotilor si Germanii nu ma inghit pentru ca “incerc sa le fur istoria”. Magyarii au aceiasi impresie. Academicienii din Vest nu ma pot agrea, pentru ca rastorn jumatate din istoria scrisa de ei. De lingvisti nici nu mai vorbesc. Si pe deasupra toate dovezile pe care le aduc se aduna in natia, limba si neamul nostru. Deci automat apare impresia ca eu vin cu aceste dezbateri si documentatii pentru ca trag spuza de partea mea din motive nationaliste.

 

Culmea culmilor e faptul ca eu nu am fost niciodata unul din acei oameni care crede ca natia mea, sau copii mei sunt cei mai destepti, cei mai frumosi si cei mai buni. Cei care ma cunosc din copilarie stiu ca nu ma interesat niciodata altceva decat adevarul.

 

Dar ce pot face. Eu nu am facut istoria ci numai o explic. Si am aceasta mare belea de a explica faptul ca inainte de Potop a existat o singura natie in Europa, majoritatea Asiei si nordul Africii. Aceasta natie vorbea o singura limba. Centrul a fost in jurul Lacului Pontus (Marea Neagra) si limba a fost neschimbata oricat de departe ar fi fost geografic, pentru ca structura era de asa natura incat nu permitea schimbarea limbii. Numai dupa Potop, oamenii fiind separati si cu mari schimbari de natura si clima, limba sa sfarimat si alterat. Schimbarile de clima si dezastrul creat de Potop au creat mari migratii si alte rase au aparut in contact cu rasa alba. Inainte de Potop rasele respective nu au fost acceptate in prezenta Barbarilor (rasa alba).

 

Dar dupa Potop a aparut o amalgamatie destul de mare in Estul Asiei si Nordul Africii. Tot mai multe documentatii apar care aproba cele scrise de mine in cartea Why and How The Ice Age Ended & The True History of the White Race, dar sunt bucati mici si imprasitate de asa natura incat numai eu le recunosc.

 

Am nevoie de timp. De aceia nu vreau sa ma bag in istoria Hunilor, Gotilor si a tuturor popoarelor migratoare care au trecut pe teritoriul nostru. Ele nu au trecut pe aici, ci de aici au plecat. Teritoril nostru care a inclus pamanturile dominate de Nomazi, a fost dela Marea Baltica pana la Sahara si pana la muntii Altai. Popoarele Migratoare nu au aparut dintro data, ci sau ridicat dintro data sub un anumit nume si pentru ca sau ridicat brusc datorita unui conducator bun, au disparut cand conducatorul/conducatorii buni au murit.

 

Cand aceste natii migratoare sau potolit si stabilit prin Suedia, Italia, Iberia si altii au DESCALECAT pe teritoriul din jurul Carpatilor, sa creat un vacum in Est. Slavii au avansat si dupa aceia Magyarii care toti au ciupit din teritoriul nostru tot roata. Ei nu pot fi invinovatiti de faptul ca au intrat si sau stabilit unde sunt. Vina e acelor care nu siau pastrat teritoriile. Dar asta nu inseamna ca nu putem sa prezentam istoria asa cum a fost.

 

In lucrarea sa, “Deocamdata…enigme”, Dan Apostol ne reaminteste :

” Informatii de valoare inestimabila au fost pierdute pentru totdeauna, atunci cand imparatul chinez (Cheng) Shih Huang-ti a distrus zeci de mii de lucrari de filozofie, stiinta, istorie si astronomie (214 i.e.n.) sau cand cel de-al 63-lea Inca (Pachacuti IV) a dispus distrugerea arhivelor care contineau toate cunostintele lasate amerindienilor de Viracochas.  “luminatul” Pavel a ars toate textele antice grecesti si romane din vestitele biblioteci ale orasului Efes, iar Dalai Lama “galben” (al V-lea) a distrus bibliotecile lamaistilor “rosii”.

Preotii, misionarii, calugarii si inchizitorii catolici spanioli si-au putut desfasura nestingheriti talentele in timpul Conquistei Americii. Figura episcopului Diego de Landa, care a reusit sa distruga singur toate urmele scrierii maya, este prea cunoscuta pentru a mai insista. Probabil, insa, ca putini oameni cunosc “opera” misionarului catolic Eugene Eyraux, care a distrus, in anul 1864, cateva mii de tablite “rongo-rongo” pe Insula Pastelui…”

Mai putem aminti:

– distrugerea a 200.000 volume din biblioteca templului , dupa cucerirea Ierusalimului(70 e.n.)

– distrugerea(intre 25 si 30 Aug. 1914)  de catre armatele germane a bibliotecii orasului belgian Louvain(fondata in 1425) unde se gaseau 230.000 de volume rare, 50 de manuscrise medievale si 1000 de incunabule unice in lume.

– Distrugeri sistemate de dovezi arheologice, de obiecte de arta si cultura, de cladiri, comori s.a.m.d.

Teodor Filip, in lucrarea sa : ” MARILE SECRETE-  Trecut, Prezent, Viitor”, ne reaminteste despre incendiile devastatoare din decembrie 1989, ” puse cu buna-stiinta, care au distrus Biblioteca Universitara (in care se gaseau incunabule esentiale pentru istoria Romaniei, inclusiv unul care dovedea ca Ardealul era locuit de daci la venirea hunilor, ungurilor, khazarilor etc…) si Muzeul de Arta din Bucuresti.

 

 

Rasa alba,

Chinezii de astazi,

Negri de Sub-Sahara

Trogloditii.

 

Mongoloizii si Malaezii sunt o amestecatura de Rasa alba si oamenii numiti Chinezi astazi.

 

Rasa de oameni pe paralela din Nordul Africii pana in India sunt amastecatura de Rasa alba si Trogloditi.

 

Negrii din Sub-Sahara nu au avut amestecatura multa cu albii pana cand acum 500 de ani. O armata de 60.000 de Egipteni au plecat spre sud si fara indoiala ca au ajuns in contact cu negrii Sub-Saharieni. Limba Bantu care e considerata baza limbilor Sub-Sahariene are multa influenta din limba Rasei Albe. Bineinteless ca Negrii din Sub-Sahara sunt diferite rase. Diferenta dintre Pigmei si ceilalti este mare ca inaltime, dar aspectul fizic de la par pana la fizionomia faciala este aceiasi.

 

Pana acum 2000 de ani nu sa stiut aproape nimic de negri din Sub-Sahara. Imparatul Augustus a avut doi din acesti negri la intrarea in Palatul Guvernamental. Erau atit de rari incat Augustus a platit greutatea lor in aur.

 

Lucretius a spus ca sunt numai doua rase pe pamant. Sa referit la Rasa Alba si Trogloditi. Cei din Etiopia si India erau inchisi la culoare datorita soarelui tropical , dar erau de Rasa Alba pe vremea aceia

 

 

Sumerienii au lasat scris primii, despre potop de exemplu.; au fost traduse tablite care insirau regii unor orase, inainte de potop si dupa potop. Inainte de potop au insirat 28 de regi (daca nu ma insel)…
Tot ei au scris si faptul ca s-a vorbit o singura limba.
Ei au dus mai departe generatii intregi, stiinta de dinainte de potop.
Cind au fost contropiti, o “casta” de popi (probabil nu ma exprim corect), care au fost cei mai puri au continuat existenta, numindu-se Media. Ei au fost “nobilii” as putea numii si asta, pt ca au mai fost si alti sumerieni insa ei au fost asa zis superiori.
Ei au fost si cei mai buni medici si de la numele lor  ajungem la medici, apoi au avut stiinta astrelor; de la numele lor vine si cuvintul Magic.
(Evreii au preluat toate cele scrise si stiute, de la sumerieni, cind au fost capturati si dusi in Babilon, sumerienii aratindu-le evreilor un nou mod de viata fata de ceea ce stiau evreii. Multi nici nu au mai vrut sa plece..,oare de ce? ..de la bine nu pleaca nimeni..
Evreii veniti inapoi au scris pe urma tot ce au aflat acolo, doar ca au scris in felul lor ca si cum ei ar fi adus aceste stiinte;
ajungind la aceste idei, tot in paranteza va scriu ca si Aristotel a invatat de la un scit…,adica un sumerian)
Nu s-au tradus multe scrieri de la sumerieni (fata de cit s-a descoperit) ,insa din cele traduse reies anumite lucruri.
Unul dintre aceste lucruri ar fi, ca ei sint scitii despre care tot scriem.
Am scris ca sumerienii (care ei insisi nu se auto numeau asa) au avut o “casta” superioara iar  Partii faceau parte, de asemenea, de aceasta superioritate in toate privintile, mai ales in privinta credintei.
***
Aici as mai face o paranteza.
Partii au avut o domnie neintrerupta (rotunjesc) 500 de ani, au fost atacati de 3 ori de romani si de 3 ori au cistigat batalia (ba chiar rusinos si cu multe pierderi pt romani). Au domnit cam 250 de ani inainte de Isus si cam 250 de ani dupa Isus.
Cu toate aceasta multi nici nu au auzit de ei.
Acei 3 magi care au venit din “rasarit” la nasterea lui Isus, oare de unde au venit?
Pai cu siguranta din Partia.; si erau Magi

Va amintesc doar, ca maghiarii NU au apartinut crestineste de Roma, cu toate astea, nu odata, regii maghiari au fost numiti Apostoli. Nu doar o Papa din Roma i-a numit asa…
Consider ca asta nu trebuie trecut fugitiv cu vederea. ‘O natie venit din est instalindu-se in mijlocul europei, considerindu-i de “unii” barbari, totusi numiti de papii Romei, Apostoli’…ar trebui sa de-a de gindit.
In afara de asta au o Coroana Sfinta pe care maghiarii nici o data nu au considerat a fi un obiect, ci ceva viu.

“Va amintesc doar, ca maghiarii NU au apartinut crestineste de Roma, cu toate astea, nu odata, regii maghiari au fost numiti Apostoli. Nu doar o Papa din Roma i-a numit asa…”

 

Acest artificiu de exprimare se numeste retorica. Scolasticii au abuzat de retorica.

E o exprimare metaforica. Se aseamana maghiarii cu Apostolii, pentru ca sunt situati geopolitic la marginea statelor catolice, si sunt buni pentru a apara pe Papa cu orgiile sale si coruptia din Roma, atat de posibile invazii, cat si ca mearga sa faca propaganda la catolicism in teritoriile invecinate (adica intre romanii ortodocsi, vazuti ca eretici buni de rug de catre Papa).

 

 

nu poate spune ca acel El din Facerea este o simple coincidenta intre cuvintul Romanaesc EL si cel din Biblie, pentru ca Strabo a spus acum 2000 de ani ca Judeii se inchinau Zeului care se numea EL. In Engleza e tradus HIM. Deci vorbim de exact acelasi cuvint.

 

In Latina cuvintul EL nu a existat. Sunt cuvinte cu prefixul EL de exemplu; el-aboro “a muncii” (el munceste), el-atro “a latra (el latra), el-ecte“a alege” (el alege) etc. Cuvintele in paranteza dovedesc ca la origine cuvintul EL a existat in limba originala din care a evoluat Latina.

 

In limbile Romantice cuvintul EL a fost reintrodus de Goti, care trebuie sa repet au fost stramosii nostii Gaetii.

 

In Araba cuvintul EL inca exista pentru ca Arabii au fost parte din marea natie a Barbarilor. De aceia exista Barbary Coast (Coasta Barbarilor) si Berberii (Barbarii).

 

Deci sa revenim la cuvintul EL care sa feferit la Zeu. In Biblie spune foarte clar ca Arabii si Izraelitii au fost din acelasi neam. Deci vorbeau aceasi limba.

 

Cum ai spune la Zeu in Araba? asta stim cu totii; este ALAH. Ce inseamna ALA in limba Romana? Inseamna ALA adica nu EL, ci cELALAlt. Sper ca incepeti sa intelegeti compozitia limbii Romane. E foarte simpla daca e analizata pe directia in care sa format limba.

 

Deci cred ca e destul de clar ca EL si ALA-H care amandoua cuvinte sunt cum nu se poate mai Romanesti si care amandoua sau referit la Zeu in vechime, dovedesc ceva. Deocamdata eu sunt singurul care stie ce dovedesc aceste cuvinte. Mai sunt si altii care au citit cartea mea, dar uita sa spuna de unde stiu acest lucru.

 

Daca dovezile lingvistice sar opri la aceste doua cuvinte, ar fi dificil a dovedi 100% ceia ce stiu eu. Dar dovezile sunt multe desi foarte imprastiate.

 

Sa luam cuvintul urmator ALELUIA care e utilizat in toate limbile in care Biserica Crestina tine slujba. Ce inseamna ALE-LUIA in limba noastra? E simplu ca buna ziua. ALE LUI adica totul si toate sunt ALE LUI. Deci avem cuvintele EL, ALA si LUI care toate se refera la Zeu.

 

CURANUL (coranul) a fost compus CU-RIME. Nu credeti caci CU-RAN si CU-RIME seamana din cale afara de mult si la propriu si la figurat? Sau ca VIZIRUL care era incarcat cu a VEDEA (cuvintu VEZI e cum nu se poate mai Romanesc) ca religia Musulmana sa nu deVIEZE dela “calea cea dreapta”?

 

A-MINTAS a fost un nume foarte comun in neamul nostru. Multi regi Macedoneni sau numit Amintas. De fapt numele a fost AMINTA/AMINTE dar Grecii trebuiau sa adauge litera S la sfrsitul numelor, pentru a se potrivi cu gramatica Greaca. Sunt sigur ca numele a insemnat CU-MINTE. Acest nume dus in Nordul Africii a devenit Amet. Cuvintul MOSH-MOSHIE-MOASHTE sau vechea MOESIA (Tracia) explica pentru cei care inteleg legatura intre cuvinte, caci cuvintul MOSH sa referit la ceva sfint sau ceva mare din trecut. De aceia numele MOISE ia fost dat acelui mare strabun care a pus la cale anumite reguli foarte importante pentru Izraeliti. Numele original al lui Moise lam gasit intruna din cartile antice, dar nu mai stiu unde este.

 

Am intrat in aceasta directie pentru ca sunt convins ca numele lui MOH-AMED a insemnat MOSH-AMET deci MOSH-AMINTA.

 

CALIFUL Bagdatului, dovedeste lingvistic in limba noastra ca numai cineva care a fost CALIFICAT pentru acea pozitie avea voie de a fi CALIF.

 

In dialectul Banatean cuvintul CALFA a insemnat trecerea de la ucenic (MUCENIC Isus a avut 12 MUCENICI) la calificare cu jumatate de plata. Cuvintul CAL-FA este foarte vechi si sa referit la cei care au reusit sa stea CAL-ARE pe CAL. Insusi cuvntul CAL-ARE se autoexplica….. ARE abilitatea de a sta pe CAL….. Deci sa CAL-IFICAT. Cei care nu au incercat niciodata a sta pe cal nu prea inteleg acest termen, dar cei care au incercat sa calareasca fara shea cu scari, inteleg din cale afara de bine acest temen.

 

Cred ca am iceput sa fac sens pentru unii dintre cititori. Cei care nu cred, vor afla cat de mult stiu in acest domeniu in functie de avansul pe care al fac. Nu sunt nebun cand spun ca am descifrat si refacut toata limba care a existat inainte de Potop.

 

https://www.roportal.ro/discutii/topic/109369-care-este-cea-mai-veche-natie-si-limba-din-lume/page-10

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: