Ghidul complet al studiilor « Admitere 2012 – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

16 Jul

Ştiai că la Facultatea de Istorie se poate studia şi Istoria Artei? Sau că Jurnalismul este o specializare din cadrul Facultăţii de Litere? Dacă te interesează studiile europene, există o astfel de specializare la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice? Citeşte ghidul complet al studiilor la UAIC să ştii unde trebuie să te înscrii pentru a studia specializarea ta preferată.

Vrei să studiezi… Te înscrii la domeniul… La facultatea….
Biologie
Biochimie
Biologie BIOLOGIE
Ecologie şi protecţia mediului Ştiinţa mediului
Chimie
Biochimie tehnologică
Chimie informatică
Chimie CHIMIE
Chimia mediului Ştiinţa mediului
Drept Drept DREPT
Economie generală
Economie agroalimentară
Economie ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Economia comerţului, turismului şi serviciilor
Business Administration (în lb. engleză)
Administrarea afacerilor
Finanţe şi Bănci Finanţe
Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate
Statistică şi previziuni economice
Informatică economică
Cibernetică statistică şi informatică economică
Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale
Management Management
Marketing Marketing
Administraţie publică Ştiinţe administrative
Educaţie fizică şi sportivă Educaţie fizică şi sport EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Kinetoterapie şi motricitate specială  Kinetoterapie
Filosofie Filosofie FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE
Asistenţă socială Asistenţă socială
SociologieResurse umane Sociologie
Ştiinţe politice Ştiinţe politice
Comunicare şi relaţii publice Ştiinţe ale comunicării
Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene
Studii culturale Studii culturale
Fizică
Fizică informatică
Fizică medicală
Biofizică
Fizică FIZICĂ
Fizică tehnologică Ştiinţe inginereşti aplicate
Geografie
Geografia turismului
Geografia turismului în limba franceză
Planificare teritoriala
Hidrologie si meteorologie
Geografie GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE
Geografia mediului Ştiinţa mediului
Geochimie Geologie
Inginerie geologică Inginerie geologică
InformaticăInformatică în limba engleză Informatică INFORMATICĂ
Istorie Arheologie

Arhivistica
Muzeologie
Istoria artei

Istorie ISTORIE
Studii europene Studii culturale
Română, Engleză, Franceză, Germană, Rusă, Italiană, Spaniolă în următoarele combinaţii:
Limba si literatura română – O limbă şi literatură modernă
O limbă şi literatură modernă (A) – O limbă şi literatură modernă (B)
O limbă şi literatură modernă (A) – Limba şi literatura română
Filologie clasicăLiteratura universală şi comparată – O limbă şi literatură modernă
Limbă şi literatură LITERE
Studii americane Studii culturale
Traducere şi interpretare (Engleză, Franceză, Germană) Limbi moderne aplicate
Jurnalism Ştiinţe ale comunicării
MatematicăMatematică informatică Matematică MATEMATICĂ
Psihologie Psihologie PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Pedagogie
Psihopedagogie specială
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Ştiinţe ale educaţiei
Teologie Ortodoxă Pastorală
Teologie Ortodoxă Didactică
Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială
Artă sacră
Teologie TEOLOGIE ORTODOXĂ
Teologie Romano-Catolică Socială
Teologie Romano-Catolică Didactică
Teologie Romano-Catolică Pastorală
Teologie TEOLOGIE ROMANO – CATOLICĂ

 

via Ghidul complet al studiilor « Admitere 2012 – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

 

==

Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală face parte din domeniul de licenţă “Teologie” de la Facultatea de Teologia Ortodoxă .

Iată ce poţi studia:

Anul I (semestrul I şi II):

 • Studiul Vechiului Testament
 • Studiul Noului Testament
 • Istoria Bisericească Universală
 • Patrologie şi literatură postpatristică
 • Formare duhovnicească şi practică liturgică
 • Muzică bisericească şi Ritual

 

Anul II (semestrul III şi IV):

 • Studiul Vechiului Testament
 • Studiul Noului Testament
 • Istoria Bisericească Universală
 • Patrologie şi Bizantinologie
 • Limba greacă
 • Limba latină
 • Formare duhovnicească şi practică liturgică
 • Muzică bisericească şi Ritual

 

Anul III (semestrul V şi VI):

 • Teologie Dogmatică şi Simbolică
 • Morală creştină şi Spiritualitate Ortodoxă
 • Istoria şi filosofia religiilor
 • Teologie Fundamentală, Misiologie şi Ecumenism
 • Teologie Liturgică
 • Catehetică şi Omiletică
 • Drept bisericesc şi Administraţie bisericească
 • Muzică bisericească şi Ritual

 

Anul IV (semestrul VII şi VIII)

 • Teologie Dogmatică şi Simbolică
 • Morală creştină şi Spiritualitate Ortodoxă
 • Istoria şi filosofia religiilor
 • Teologie Fundamentală, Misiologie şi Ecumenism
 • Teologie Liturgică
 • Catehetică şi Omiletică
 • Teologie Pastorală
 • Drept bisericesc şi Administraţie bisericească
 • Muzică bisericească şi Ritual

 

Pentru mai multe detalii, citiţi Ghidul de Studii al Facultăţii de Teologie ortodoxă.

 

==

Specializarea Teologie Romano-Catolică Pastorală face parte din domeniul de licenţă “Teologie romano – catolică” de la Facultatea deTeologie Romano-Catolică.

 

Iată ce poţi studia:

 

Semestrul I (anul I):

 • Istoria filozofiei antice
 • Istoria Bisericii antice
 • Tehnologii informaţionale şi de comunicare
 • Filozofie: logica, cosmologia şi epistemologia
 • Limba latină: Morfologia

 

DISCIPLINE OPȚIONALE:

 • Limbi moderne (engleză, franceză, germană, italiană)

 

DISCIPLINE FACULTATIVE:

 • Muzica sacră
 • Introducere generală în Sfânta Scriptură
 • Concepte filosofice fundamentale în gândirea patristica a primelor secole creştine

 

Semestrul II (anul I):

 • Istoria filozofiei medievale
 • Istoria Bisericii medievale
 • Practica de specialitate: Muzica sacră
 • Filozofie: metafizica
 • Limba latină: Sintaxa

 

DISCIPLINE OPȚIONALE:

 • Limbi moderne (engleză, franceză, germană, italiană)

 

DISCIPLINE FACULTATIVE:

 • Retorica
 • Cultura elenistica a Noului Testament
 • Moştenirea culturală a gândirii tomiste

 

Semestrul III (anul II):

 • Istoria filozofiei moderne biblice: Introducere în Vechiul Testament
 • Istoria Bisericii moderne
 • Teologia religiilor
 • Filozofie: cosmologie şi antropologie

 

DISCIPLINE OPȚIONALE:

 • Limbi moderne (engleza, franceza, germana, italiana)

 

DISCIPLINE FACULTATIVE:

 • Metodologia
 • Limba ebraică biblică: Morfologia
 • Adevărul şi moralitatea în spaţiu public
 • · Credinţa şi raţiune

Semestrul IV (anul II):

 • Istoria filozofiei contemporane
 • Ştiinţe biblice: Pentateuhul
 • Istoria Bisericii contemporane
 • Practică de specialitate: muzica gregoriană
 • Filozofie: Teodiceea, Etica

 

DISCIPLINE OPȚIONALE:

 • Limbi moderne (engleza, franceza, germana, italiana)

 

DISCIPLINE FACULTATIVE:

 • Teologia fundamentală
 • Limba ebraică biblică: sintaxa
 • Revelaţia şi credinţa
 • · Simbolurile creştine

Semestrul V (anul III):

 • Patrologia şi patristica: până la Conciliul de la Niceea
 • Ştiinţe biblice: Introducere în Noul Testament
 • Teologie dogmatică: Cristologie
 • Teologie morală generală
 • Introducere în liturgie

 

DISCIPLINE OPȚIONALE:

 • Teologia liturgica
 • Introducere în Dreptul Canonic

 

DISCIPLINE FACULTATIVE:

 • Istoria muzicii sacre
 • · Arheologia biblică

Semestrul VI (anul III):

 • Patrologia şi patristică: după Conciliul de la Niceea
 • Ştiinţe biblice: Profeţii
 • Teologie dogmatică:
 • Ecleziologie
 • Morala virtuţilor
 • Practica religioasă

 

DISCIPLINE OPȚIONALE:

 • Istoria liturgiei
 • Istoria Bisericii Catolice din România

 

DISCIPLINE FACULTATIVE:

 • Liturgia bizantină
 • Teologia comunicaţiilor sociale

Semestrul VII (anul IV):

 • Catehetica generală
 • Ştiinţe biblice: literatură sapientiala
 • Teologie dogmatica: Teologia trinitară
 • Teologie morala: Doctrina sociala a Bisericii
 • Dreptul canonic: Norme generale

 

DISCIPLINE OPȚIONALE:

 • Dreptul canonic: Poporul lui Dumnezeu
 • Biserica Catolică şi dialogul ecumenic

 

DISCIPLINE FACULTATIVE:

 • · Misiologia

Semestrul VIII (anul IV):

 • Catehetica specială
 • Ştiinţe biblice: Evangheliile
 • Teologia dogmatică: Creaţia şi escatologia
 • Teologie morală: Bioetică
 • Practica religioasă

 

DISCIPLINE OPȚIONALE:

 • Structura ierarhica a Bisericii
 • Psihologia omului religios

 

DISCIPLINE FACULTATIVE:

 • Misiologia
 • Scrierile apocrife şi Manuscrisele de la Qumran

 

Pentru mai multe detalii, citiţi Ghidul de Studii al Facultăţii de Teologie romano – catolică.

 

==

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: